r e k l a m a
Partner portalu
Jak ograniczyć ilość pasożytów na pastwisku?

Jak ograniczyć ilość pasożytów na pastwisku?

Stopień obciążenia pasożytami zwierząt na pastwisku zależy od intensywności jego użytkowania.

Mniej pasożytów na pastwisku

Najpewniejsze są świeżo zasiane łąki, które w poprzednim roku były wyłącznie koszone, bez użytkowania pastwiskowego. Bezpieczne są również pastwiska, które w poprzednim sezonie, które w poprzednim sezonie nie były użytkowane przez bydło. Największe ryzyko dla zwierząt jest wówczas, gdy pastwisko spasane przez bydło, nigdy nie było koszone. 

  • Zwiększone ryzyko zarażenia pasożytami występuje wówczas gdy:
  • Od sierpnia roku poprzedniego na pastwisku przebywały konie (niewrażliwe na pasożyty bydlęce).
  • Zakażone pastwiska w pierwszej połowie roku ponownie są użytkowane (formy przetrwałe).
  • świeżo ścięta trawa jest natychmiast transportowana, a użytek jest spasany (pasożyty są odporne na proces przygotowywania kiszonki).
  • Zakażone pastwiska są po zimie ponownie użytkowane.
  • Obciążone pasożytami pastwisko było spasane bydłem i bezpośrednio po tym koszone. 

Zadziała systematyczność

r e k l a m a

Najlepsze informacje na temat obciążenia pasożytami w stadzie daje regularne badanie kału. Na podstawie wyników można oszacować stopień zakażenia pastwiska larwami pasożytów. Celem zrównoważonego programu odrobaczania jest utrzymanie kontaminacji pastwiska na jak najniższym poziomie. Jak to zrobić?

  • Wypas bydła tylko na pewnych pastwiskach
  • Zmiana pastwiska po 3 tygodniach w okresie wiosennym oraz co 2 tygodnie latem.
  • Ponowne korzystanie z pastwiska po 3 miesięcznym okresie spoczynku
-mw, so
Zdjęcie: Andrzej Rutkowski
r e k l a m a

Polecany artykuł

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR