r e k l a m a
Partner portalu
Uważaj na selekcję paszy przy żłobie!

Uważaj na selekcję paszy przy żłobie!

Selekcjonowanie nie tylko negatywnie wpływa na pobranie paszy, ale może również prowadzić do problemów zdrowotnych zwierząt.

Negatywne skutki sortowania TMR-u przez krowy

Kiedy krowy wybierają smakowite składniki dawki pokarmowej (zazwyczaj paszę treściwą), pojawiają się problemy, które często pozostają niezauważone. A konsekwencje są następujące – wydłuża się czas pobierania paszy, co prowadzi do wahań pH w żwaczu.

Jeśli pasza jest mocno selekcjonowana, może również dojść do kwasicy żwacza i zaburzenia przez to ogólnej kondycji krowy. Zjada ona wówczas mniej paszy, co z kolei prowadzi do obniżenia odporności. Z osłabionym systemem immunologicznym zwierzęta są bardziej podatne na mastitis. Pogarsza się zdrowie racic i płodność.

Jak zapobiec sortowaniu pasz przez krowy?

Dlatego też zawartość suchej masy w dawce powinna wynosić od 36 do 38%. Dodanie wody do TMR pomaga związać paszę treściwą z paszą podstawową i w ten sposób zapobiega selekcji. Zwiększa się pobranie paszy, a krowy stojące niżej w hierarchii stada przy stole paszowym są mniej narażone na przegonienie przez krowy o wyższej randze. Czas pobierania paszy jest krótszy, a wszystkie zwierzęta są równomiernie zaopatrzone w składniki odżywcze.

Źródło: Arnd Grottendieck
fot. Ireneusz Oleszczyński

r e k l a m a

Polecany artykuł

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR