r e k l a m a
Partner portalu

Wydawca:

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5,
60-118 Poznań,
KRS 0000101146,
NIP 778-01-64-903

Redakcja czasopisma Elita

dwumiesięcznik, numerowany

Adres ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, 02-675 Warszawa
P.O REDAKTORA NACZELNEGO: Beata Dąbrowska

MIĘDZYNARODOWY ZNAK INFORMACYJNY ISSN: 2657-3466

Redakcja portalu elita-magazyn.pl

nie jest numerowany
Adres: ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań
REDAKTOR NACZELNY: Paweł Mikos
e-mail: p.mikos@pwr.agro.pl


Inspektor ochrony danych osobowych
Anna Szczęsna-Mazur
e-mail: iod@pwr.agro.pl

Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Agnieszka Spychalska
e-mail:a.spychalska@pwr.agro.pl

Zgłoszenia dotyczące Twoich danych osobowych
e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR