StoryEditor

Cielęta z ciąż mnogich potrzebują opieki po porodzie

Cielęta z ciąż bliźniaczych, w porównaniu z tymi z ciąż pojedynczych, są słabsze i bardziej podatne na infekcje. Co można zrobić?
10.12.2019., 00:00h

Jak pomóc słabszym cielętom po porodzie - 5 najważniejszych kroków

  1. Natychmiast po wycieleniu podać preparat stymulujący proces oddychania (doxapram) - wspomaga oddychanie cieląt, szczególnie po ciężkim porodzie.
  2. Zdezynfekować pępek jodyną
  3. Zapewnić optymalną ilość siary; bezpośrednio po wycieleniu podać przynajmniej 6 litrów każdemu cielęciu w ciągu pierwszych 24 godzin życia; w razie potrzeby użyć sondy.
  4. Zagwarantować odpowiednią ilość żelaza i witamin.
  5. W przypadku zauważenia krótkiego oddechu i szmerów 24 godziny po porodzie, podać jednorazowo dexamethason, by przyspieszyć dojrzewanie pęcherzyków płucnych. Ze względu na immunosupresyjne działanie dexamethasonu, może wystąpić większe ryzyko zapalenia pępka - należy to codziennie kontrolować!
26. maj 2024 09:17