StoryEditor

Jak długo karmić cielęta mlekiem?

Wiek, w którym należy odstawić cielętom mleko jest tematem trwającej od lat debaty. Ostatnie badania pokazują, że cielęta karmione wysokimi dawkami mleka przez 8 tygodni zamiast 6, miały lepsze przyrosty masy ciała, a po odsadzeniu pobierały więcej startera. Więcej też piły zarówno przed odsadzeniem, jak i po nim, a sam proces był dla nich mniej stresogenny.

19.07.2019., 00:00h

6-tygodniowe cielęta nie muszą jeszcze pić mleko

Michael Steele, naukowiec Uniwersytetu w Guelph, specjalista w żywieniu cieląt żywienie cieląt zaleca co najmniej 8 tygodni odpajania. Argumentuje to tym, że cielęta 6-tygodniowe nie są jeszcze w stanie bez mleka pobrać wystarczającej ilości kalorii, bo układ trawienny nie jest przygotowany do przejścia wyłącznie na suchą paszę. Przytacza wyniki badania z 2015 r. (Eckert i in.), porównującego 6-tygodniową fazę karmienia mlekiem z 8-tygodniową.

Jak przeprowadzono eksperyment?

Brało w niej udział 20 jałóweczek rasy hf, losowo podzielonych na 2 grupy. Dziennie zwierzęta dostawały 1,2 kg preparatu mlekozastępczego w dwóch porcjach. Tydzień przed odsadzeniem ilość preparatu zredukowano o połowę. Dodatkowo wszystkie cielęta dostały to woli starter, posiekaną słomę owsianą i wodę, przy czym spożycie każdego z nich codziennie rejestrowano. Co tydzień, do 70 dnia życia, sprawdzano masę ciała. Naukowcy pobrali próbki kału i próbki krwi przed i po odsadzeniu w dniach 35, 49 i 63.
Obserwowano też czynniki behawioralne związane ze stresem odsadzeniowym – przez 1 godzinę, trzy razy w tygodniu, przed drugim karmieniem w ciągu dnia w okresie od 2 tygodni przed odsadzeniem do 2 tygodni po nim.

Jakie uzyskano wyniki?

Wstępna hipoteza się potwierdziła, między grupami dało się zauważyć znaczne różnice, w tym:

  1. Cielęta odsadzone po 8 tygodniach były ponad 9 kg cięższe w 70. dniu w porównaniu z tymi odstawionymi od mleka po 6 tygodniach.
  2. Od 5. do 8. tygodnia życia spożycie startera i wody było niższe dla grupy 8-tygodniowej. Jednakże, spożycie startera było wyższe w ostatnim tygodniu przed i w pierwszym tygodniu po odsadzeniu dla grupy 8-tygodniowej. W ostatnim tygodniu eksperymentu, pobranie startera było prawie takie samo w obu grupach.
  3. Tydzień przed odsadzeniem (faza ograniczania mleka) cielęta w grupie 6-tygodniowej spędzały 75% więcej czasu ssąc różne powierzchnie; miały 55% mniej czasu na przeżuwanie; i 36% mniej czasu na leżenie niż 8-tygodniowa grupa.

Wyniki te są dość znaczące, zwłaszcza jeśli spojrzymy na przyrost masy ciała między dwiema grupami. Wydłużenie okresu pojenia mlekiem do 8-miesiecy, poprawia produktywność i ułatwia cielętom przejście z okresu pojenia mlekiem na paszę starterową.

Zdjęcie: Pixabay

13. czerwiec 2024 12:09