StoryEditor

Jak w prosty sposób poprawić czystość siary?

Nowe badania dotyczące higieny siary na brytyjskich farmach mlecznych wykazało, że wprowadzając kilka prostych zmian hodowcy mogą znacznie zminimalizować ryzyko chorób cieląt.

04.03.2022., 00:00h

Higiena siary wzięta pod lupę

Badanie opublikowane w Frontiers in Veterinary Medicine i prowadzone przez ekspertów ze Szkoły Medycyny Weterynaryjnej i Nauk na Uniwersytecie Nottingham, jest jednym z pierwszych, które pod lupę wzięło higienę siary. Wiadomo, że cielęta rodzą się z zerową odpornością i całkowicie polegają na siarze, aby odporność tę uzyskać. Oczywiście bardzo ważne jest, aby cielęta otrzymały odpowiednią ilość dobrej jakości siary, jak najszybciej po urodzeniu. Ale... Wysoki poziom bakterii w siarze może zarówno zwiększyć ryzyko zachorowania cieląt, jak i zmniejszyć poziom wchłanianej odporności.

Ponad 1/3 próbek siary wykazywała zbyt wysoki poziom bakterii

Naukowcy przeanalizowali dane z 328 próbek siary z 56 brytyjskich gospodarstw mlecznych. Próbki pobrane ze sprzętu do odpajania cieląt zawierały wyższy poziom bakterii niż te pobrane bezpośrednio ze strzyka krowy, co sugeruje, że chociaż siara od krowy ma stosunkowo niski poziom bakterii, niewłaściwie czyszczony sprzęt może być głównym źródłem skażenia bakteryjnego. Ponad jedna trzecia próbek pobranych ze sprzętu do odpajania osesków przekroczyła próg wysokiego poziomu bakterii i stanowi znaczne zagrożenie dla zdrowia cieląt.

Jak poprawić czystość siary w prosty sposób?

Dr Robert Hyde – jeden z badaczy biorących udział w badaniu stwierdził, iż analizując protokoły zbierania siary w gospodarstwach okazało się, że wystarczy wprowadzić kilka prostych zasad, które mogą mieć znaczny wpływ na higienę siary w większości mlecznych ferm. Na przykład, użycie gorącej wody do czyszczenia urządzeń do pobierania i odpajania może zmniejszyć poziom bakterii nawet o ponad 90 procent w porównaniu z używaniem wyłącznie zimnej wody. Mniej niż połowa gospodarstw wykorzystywała wrzącą wodę do czyszczenia sprzętu do siary, co sugeruje, że istnieje duża liczba gospodarstw, które mogłyby dokonać tej prostej zmiany.

Kluczowe zalecenia oparte na badaniach, których celem jest zmniejszenie poziomu bakterii w siarze sugerują, że dobrą praktyką powinno być czyszczenie sprzętu do pobierania i odpajania siarą – po każdym użyciu – gorącą wodą, a nie zimną oraz podchlorynem lub kwasem nadoctowym w przeciwieństwie do mycia wodą. Smoczki powinny być zdezynfekowane odpowiednim środkiem dezynfekującym i wytarte czystym, suchym ręcznikiem papierowym przed pobraniem siary, a siara, jeśli to możliwie, powinna być pasteryzowana.

Przechowywanie siary istotnie wpływa na jej czystość

Zanieczyszczenie podczas pobierania, przenoszenia lub karmienia naraża cielę na ryzyko wprowadzając szkodliwe bakterie, gdy cielę nie ma czynnej odporności na zwalczanie infekcji. Istnieją różne etapy, w których może wystąpić zanieczyszczenie siary, od brudu na wymieniu do używanego sprzętu. Duży wpływ na higienę ma również sposób przechowywania siary, ponieważ liczba bakterii w ciepłej siarze podwaja się co 20 minut.

Oprac. Beata Dąbrowska
Zdjęcie: Beata Dąbrowska
Źródło: Thedairysite.com

Artykuł ukazał się w magazynie Elita Dobry Hodowca 5/2021 na str. 55. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na Elicie:  Zamów prenumeratę.

28. maj 2024 21:10