StoryEditor

Jak zarządzać siarą, aby cielęta były zdrowe?

Od siary, którą dziś rano podałeś cielęciu zależy jego przyszłe zdrowie. Cielę rodzi się bez żadnej odporności. Jeśli hodowca nie dopilnuje odpojenia – koncentracja immunoglobulin w surowicy będzie zbyt mała, przez co cielę otrzyma „w posagu” całkowity (FPT) lub częściowy (PFPT) niedobór transferu odporności biernej, a hodowca problemy.

21.12.2019., 00:00h
Niepowodzenie pasywnego transferu odporności (FPT) jest w istocie błędem jakości siary, jej dostarczania lub obu naraz. Wciąż jest to duży problem w wielu gospodarstwach. Ma on negatywne krótko– i długoterminowe konsekwencje dla zdrowia i wydajności stad.

Monitoruj stan odporności w swoim stadzie

Jeśli niedobór odporności dotyczy pojedynczego cielęcia ewentualnie kilku cieląt (zwierzęta zidentyfikowane jako FPT poprzez rutynowe monitorowanie stężenia białka całkowitego w surowicy – STP), problem jest niewielki – można pozbyć się takiej sztuki/sztuk ze stada lub bardziej intensywnie monitorować zwierzę przez całe życie. Kiedy problem FPT jest bardziej powszechny, ocenić trzeba cały system zarządzania siarą i jej podawania. Wartościami alarmowymi są – więcej niż 20% cieląt w stadzie z STP mniejszym niż 5,5 gm/dl, lub więcej niż 10% z poziomem STP mniejszym niż 5,2 gm/dl. Średnią liczymy dla co najmniej 10 –12 cieląt w wieku poniżej 7 dni.

Ile siary należy podać cielakowi po urodzeniu?


Normy amerykańskie zalecają podawanie około 3 litrów siary w ciągu pierwszych 4 godz. po urodzeniu. Jeśli konieczne jest użycie sondy – objętość siary zwiększamy do prawie 4 litrów.
Zdjęcie: Archiwum
29. maj 2024 20:18