StoryEditor

Nie lekceważ skutków zapalenia płuc u cieląt

Zapalenie płuc cieląt, jeżeli się pojawi, oznacza dla hodowcy wiele strat. W dłuższej perspektywie ma negatywny wpływ na przyrosty dobowe oraz wydajność mleczną.
26.01.2022., 00:00h

Jak zapalenia płuc u cieląt wpływają na późniejszą wydajność i zdrowie?

Zapalenie płuc cieląt może mieć mniej lub bardziej ciężki przebieg. Jak bardzo infekcja wpływa na zdrowie i późniejszą wydajność mleczną nie do końca wiadomo, bo jak do tej pory nie ma zbyt wielu badań. Kanadyjscy naukowcy podsumowali więc w metaanalizie wyniki 30 badań nad wpływem zapalenia płuc cieląt na zdrowie i późniejszą wydajność.
 
Wyniki: Jałówki, które jako cielęta przechorowały zapalenie płuc, w porównaniu z jałówkami, które nie zapadły na infekcję, były trzykrotnie bardziej narażone na śmierć oraz miały 2–3-krotnie wyższe prawdopodobieństwo wybrakowania przed terminem pierwszego wycielenia. Ich późniejsza wydajność mleczna była niższa o 67 gramów mleka na dzień. Dlatego też nie można lekceważyć długoterminowych ekonomicznych strat spowodowanych grypą.

Ważne: Najważniejsze jest zatem wczesne rozpoznanie infekcji. Leczenie należy wdrożyć natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów (antybiotyk; omówić z lekarzem weterynarii substancję czynną i czas trwania leczenia). Ponadto trzeba wyeliminować szkodliwe czynniki środowiska – wysoką wilgotność, przeciągi, stres.

  • Zwierzęta, które chorowały na zapalenie płuc rosną wolniej i później cielą się po raz pierwszy niż zwierzęta, które nie chorowały jako cielęta
Źródło: Buczinski i inni, 2020
Zdjęcie: Bräucker
27. maj 2024 12:59