StoryEditor

Smoczki pomogą zredukować obsysanie wśród cieląt

W podwójnych budkach cieląt można zredukować wzajemne obsysanie się.
12.03.2022., 00:00h

Jak żywieniem zmniejszyć obsysanie się cieląt?

Naukowcy z Wisconsin zbadali, jak różne strategie karmienia i pojenia mogą pomóc w redukcji wzajemnego obsysania się u cieląt utrzymywanych w podwójnych budkach typu igloo. W badaniu wzięło udział 64 cieląt rasy hf. Każda z 8 par otrzymała dziennie 3,8 litrów mleka pełnego oraz paszę starterową (ad libitum), wg następującego programu:
  • grupa 1: mleko i starter, każde w wiadrze bez smoczka,
  • grupa 2: mleko i starter, każde w wiadrze bez smoczka, dodatkowo starter w butelce na paszę stałą,
  • grupa 3: mleko z wiadra ze smoczkiem, starter z wiadra bez smoczka,
  • grupa 4: mleko z wiadra ze smoczkiem, starter z wiadra bez smoczka oraz z butelki na paszę stałą.
Między 14. a 53. dniem życia obserwowano, jak często cielęta szukają paszy oraz czy obsysają się wzajemnie. Na podstawie obserwacji wysunięto wnioski, jak sposób podania mleka i startera wpływa na zachowanie cieląt w kwestii wzajemnego obsysania się w okresie przed i po odsadzeniu – 3. do 6. tygodnia i 7. do 8.

Jakie wyniki uzyskano?

Cielęta, którym oferowano zarówno mleko, jak i paszę stałą z wiadra bez smoczka, obsysają się przed i po odsadzeniu dwukrotnie częściej w porównaniu z cielętami, które otrzymywały starter w butelce. W przypadku skarmiania cieląt mlekiem z otwartych wiader, podawanie startera z butelki również redukuje wzajemne obsysanie (grupa 2). Cielęta rzadziej się obsysają jeśli mleko dostają z wiadra ze smoczkiem, a najmniej obsysały się cielęta, karmione z wiadra ze smoczkiem z wolnym przepływem (mogły zaspokoić odruch ssania).
Źródło: Van Os i inni, 2021
Zdjęcie: Andrzej Rutkowski
25. maj 2024 15:29