StoryEditor

Jak zatrzymać ciepło na zewnątrz obory?

Już temperatury od 16°C mogą być dokuczliwe dla krów. W centrum doświadczalnym LfL Bayern testowano w jaki sposób powinna być zbudowana obora, aby krowy były w jak najmniejszym stopniu narażone na stres cieplny.

21.10.2019., 00:00h
Specyfika procesu metabolicznego żwaczy powoduje u nich wysoką produkcję ciepła. Już przy 20°C krowy nie są w stanie oddawać go w wystarczającym stopniu do otoczenia. Pierwsze oznaki złego samopoczucia, takie jak szybszy oddech czy spadek pobieranej paszy, pojawiają się już przy temperaturach od 16°C. Jeśli będzie się utrzymywała tendencja do coraz wyższej temperatury a do tego będzie brakowało wiatru, stres cieplny stanie się również problemem naszej szerokości geograficznej.

Ważna nie tylko temperatura powietrza w oborze

W aspekcie komfortu termicznego oprócz temperatury powietrza, decydującą rolę odgrywają również wilgotność powietrza, jego prędkość przepływu i temperatura promieniowania, które dociera do obory głównie poprzez nagrzane elementy takie jak powierzchnia pokrycia dachowego. W centrum badawczym LfL Bayern badano wpływ czynników konstrukcji obory na występowanie stresu cieplnego u krów.

Aby móc dokonać porównania, opracowano cyfrowe modele budynków z trzema wariantami utrzymania 2-, 3- i 4- rzędowej obory dla takiej samej liczby zwierząt.

Za pomocą programu symulacyjnego dla każdego z trzech modeli budynku inwen...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Elita
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
26. maj 2024 19:23