StoryEditor

Podejrzane rejestracje przyczep Joskin

W analizie danych CEPiK, firma Joskin odkryła nieprawidłowości dotyczące rejestracji przyczep rolniczych. Twierdzi, że część pojazdów wprowadzonych na rynek bezpodstawnie używało jej nazwy. Ten proceder ma dotyczyć używanych przyczep sprzedawanych na terenie lubelskiej gminy Piaski.

Przyczepy innych marek sprzedawane pod szyldem Joskin

Zauważaliśmy, że niektóre przyczepy nieznanych marek mogą być sprzedawane nielegalnie pod naszą marką – twierdzi firma Joskin dodając, że wszystko to pozwala sądzić, iż chodzi tu o próbę oszustwa przy rejestracji. – Prawdopodobnie chodzi o zamiar wykorzystania renomy naszej marki, żeby wprowadzić w błąd użytkowników i organy odpowiedzialne za homologację maszyn.

Grupa Joskin podkreśla, że nieuczciwe postępowanie tego typu nie pozostaje bez konsekwencji dla użytkownika. Przyczepy są bowiem wynikiem szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych oraz know-how zdobytego przez wiele lat. Dlatego wprowadzanie do obiegu produktów, które są znane ze swojej jakości i niezawodności oraz spełniają surowe normy bezpieczeństwa, nie może odbywać się w sposób improwizowany. Proces ten zwykle poprzedzają znaczące inwestycje. Wiążą się z nim także rygorystyczne procedury homologacyjne.

Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do pojazdów transportowych, gdyż w przypadku awarii może powodować poważne konsekwencje. W takiej sytuacji ofiary nieuczciwych praktyk muszą mieć świadomość, że nasza firma w żadnym wypadku nie może zagwarantować warunków bezpieczeństwa. To samo dotyczy trwałości pojazdów, ponieważ podrobione maszyny wykluczają użycie oryginalnych części zamiennych – podkreśla belgijski producent.

Firma Joskin podjęła już kroki w kierunku wyjaśnienia sprawy i apeluje do rolników o ostroźność

Joskin traktuje tę kwestię bardzo poważnie, podobnie jak władze, które oświadczyły, że już zajęły się tą sprawą. Jednocześnie Joskin prosi wszystkich rolników zainteresowanych zakupem używanej przyczepy, aby zachowali szczególną ostrożność.

Przemysław Staniszewski
Zdjęcie: Archiwum
27. maj 2024 00:23