StoryEditor

Bolusy ułatwiające zasuszenie

Bolus z solami anionowymi podanymi w jednorazowej dużej dawce powinien wywołać u krowy chwilową kwasicę. Jej następstwem powinien być spadek produkcji mleka, co mogłoby ułatwić zasuszenie.
26.10.2019., 00:00h

Tę śmiałą hipotezę miały potwierdzić badania sponsorowane przez producenta bolusów. Jakie wyniki uzyskano?

O ile spadła produkcja mleka po podaniu bolusa?

W pierwszym eksperymencie 84 krowy otrzymały jeden z dwóch wariantów dawki leczniczej - jeden albo dwa bolusy na 5 dni przed rozpoczęciem zasuszenia. Grupa kontrolna nie otrzymywała bolusa. U krów, którym podano dwa bolusy, wydajność mleczna drugiego dnia po podaniu spadła o 2,56 kg. Dla porównania - przy jednym bolusie odnotowano spadek o 1,15 kg, a w grupie kontrolnej bez bolusa - o 0,23 kg.

Zmiany w metabolizmie

W drugim eksperymencie sprawdzono efekty biologiczne. Podanie dwóch bolusów zredukowało pobranie paszy u 16 krów w ciągu pierwszych trzech dni. Wydajność mleczna spadła na drugi i trzeci dzień. Wartość pH moczu spadła do wartości 8 już po 24 godzinach od podania, co może wskazywać kwasicę (hipokalcemię) i po 48 godzinach uległa normalizacji. Naukowcy przypuszczają, że spadek dobowy wydajności mlecznej może być przyczyną zmniejszonego pobrania paszy.

W eksperymencie trzecim 152 krowy w laktacji nie otrzymały żadnego bolusa, bądź dwa bolusy w dzień poprzedzający dzień ostatniego doju. Krowy, którym podano bolusy, po trzech dniach od rozpoczęcia zasuszania wykazywały istotne, ale niewielkie napięcie w wymionach, w porównaniu z grupą kontrolną.

W pierwszych 60 dniach kolejnej laktacji wydajność mleczna nie różniła się między grupami.

Strategię zasuszania najlepiej omówić z lekarzem weterynarii.

Źródło: Mazou i inni, 2018

Zdjęcie: Pixabay

29. maj 2024 00:24