StoryEditor

Czy krowy potrzebują nieustannego dostępu do paszy?

Całodobowa dostępność TMR wcale nie jest konieczna do utrzymania wydajności na równym poziomie – wynika z badań opublikowanych niedawno w Journal of Dairy Science.
07.03.2022., 00:00h

Jak ograniczenia w dostępie do TMR-u wpływają na zachowanie i mleczność krów?

Naukowcy z Uniwersytetu w Bolonii (Włochy) przeprowadzili badanie, w którym oceniali żywienie, przeżuwanie oraz pH żwacza w grupach żywionych TMR ad libitum, z ograniczonym TMR, uzupełnianym bądź nie, sianem.

Osiem krów rasy hf w drugiej laktacji, dojonych dwa razy dziennie podzielono na 4 grupy badawcze. Dwie grupy miały zapewniony stały 24-godzinny dostęp do TMR, podczas gdy w pozostałych dwóch grupach TMR został usunięty na pięć godzin przed wieczornym dojem i karmieniem. Siano podawano dodatkowo ad libitum jednej z grup otrzymujących TMR odpowiednio przez 24 i 19 godzin.

Receptura TMR była identyczna dla wszystkich grup, a siano z trawy oferowane dwóm grupom było takie samo jak w TMR. Trzytygodniowe badanie obejmowało dwutygodniowy okres dostosowawczy, a następnie przez siedem dni elektronicznie monitorowano pobranie suchej masy (s.m.), aktywność przeżuwania i pH żwacza.

Wśród wyników badań, których autorem jest zespół kierowany przez profesora w Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii Jud’a Heinrichs’a, znalazły się następujące wnioski:

Ograniczony dostęp do TMR-u wpływał na zachowanie krów 

Krowy z ograniczonym dostępem do TMR – z dodatkowym sianem lub bez – zmieniły swoje przyzwyczajenia żywieniowe, jedząc dużo więcej po zadaniu paszy. Jednak pobierały w sumie mniej s.m. niż zwierzęta z ciągłym dostępem do TMR-u.

Jak dostęp do siana wpłynął na pobranie suchej masy?

Dostęp do siana z wolnym wyborem spowodował znaczącą różnicę w pobraniu s.m. Zwierzęta z całodobowym dostępem do siana pobierały więcej s.m., ale już pobranie s.m. przy ograniczonym dostępie do siana (19 h/dobę) było podobne jak u zwierząt, które nie dostały siana.

Które krowy przeżuwały więcej?

Niezależnie od dostępności TMR i siana, wszystkie grupy wykazywały odwrotną zależność pomiędzy czasem jedzenia a przeżuwaniem, czego należało się spodziewać.

Krowy z ograniczonym dostępem przeżuwały więcej niż krowy ze stałym dostępem do TMR (w ciągu tych pięciu godzin, kiedy nie miały dostępu do TMR). Jednak całkowity dzienny czas przeżuwania był stały we wszystkich czterech grupach, a wszystkie zwierzęta w badaniu osiągnęły wartość minimalnego progu normalnego przeżuwania.

Czy żywienie wpłynęło na pH żwacza?

Odczyn pH żwacza zmieniał się w ciągu dnia u krów żywionych w sposób ograniczony, ale wartości pH były podobne we wszystkich czterech grupach.

Autorzy wywnioskowali, że krowy są w stanie dostosować się do zmian w dostępności paszy. Ograniczenie dostępu do TMR (z sianem lub bez) nie okazało się szkodliwe dla przebiegu trawienia. Wynik przytoczonych badań mogą być przydatne w próbach poprawy wydajności skorygowanej energetycznie paszy i/lub dostosowania zachowań żywieniowych w różnych warunkach klimatycznych (np. w czasie upałów). 

Artur Puławski
Zdjęcie: Beata Dąbrowska

Artykuł ukazał się w magazynie Elita Dobry Hodowca 5/2021 na str. 56. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na Elicie:  Zamów prenumeratę.
28. maj 2024 06:16