StoryEditor

Czy sposób utrzymywanie krów ma wpływ na ich zachowanie?

Krowy zasuszone utrzymywane są często w oborach ścielonych słomą. Czy ma to wpływ na ich zachowanie?

30.09.2019., 00:00h

Najlepszy system utrzymania dla krów zasuszonych

Czy istnieje taki rodzaj obory, który jest optymalny dla krów zasuszonych? Odpowiedzi na to pytanie  szukali naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus w Danii. W tym celu trzymali 74 jałówki oraz wieloródki, na cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem wycielenia albo w kojcach grupowych ze słomą, albo oborze z boksami legowiskowymi (materace i ściółka). Zwierzęta obserwowano przez kolejnych 21 dni. Czas leżenia oraz częstotliwość były rejestrowane za pomocą pomiaru aktywności. Z kolei czas oraz ilość pobierania suchej masy były rejestrowane przez automatyczne wagi doświadczalne.

Krowy utrzymywane na słomie częściej walczyły o hierarchię

Jak się okazało, całkowity czas leżenia był w obu grupach porównywalny. Jednak krowy z grupy trzymanej na słomie częściej się kładły i wstawały, ponieważ wstawanie było dla nich łatwiejsze, niż w boksach legowiskowych. Czas pobierania paszy był dla obydwu grup porównywalny. Z drugiej strony krowy zasuszone trzymane w grupowych kojcach ze słomą mocniej walczyły o hierarchię, na czym cierpiały zwłaszcza młodsze  sztuki. Nie znalazło to jednak odzwierciedlenia w ich zachowaniu (czasie jedzenia i leżenia).

 Krowom zasuszonym łatwiej było wstawać gdy były trzymane na słomie. Jednakże grupa ta musiała zmagać się z większą ilością walk o hierarchię
  • Krowom zasuszonym łatwiej było wstawać gdy były trzymane na słomie. Jednakże grupa ta musiała zmagać się z większą ilością walk o hierarchię

Źródło: Campler i in., 2018
29. maj 2024 19:07