StoryEditor

Czy zraszanie krów podczas upałów jest lepsze niż zapewnienie im cienia?

Cień i zraszanie zwierząt to najczęściej wykorzystywane metody zapobiegania stresowi cieplnemu. Woda zraszająca bardzo skutecznie schładza organizm. Jak jednak należy ustawić częstotliwość zraszania z fazami odpoczynku, aby uzyskać najlepszy efekt chłodzenia?
22.11.2019., 00:00h

Jak długo i jak często powinno trwać zraszanie krów podczas upałów?

Naukowcy z Kalifornii w USA badali cztery strategie, w których testowane były różne ilości wody (44 albo 74 litry na spryskiwacz w ciągu 45 minut), różne długości okresu spoczynku pomiędzy kolejnymi cyklami zraszania (przykładowo na przemian 1,5 minuty zraszania, następnie 3 minuty przerwy, bądź w innej grupie 3 minuty zraszania i 6 minut przerwy).

W eksperymencie wzięło udział 20 wysokoprodukcyjnych krów razy HF, zamkniętych na 45 minut w miejscu, gdzie normalnie dostają paszę. Przy zewnętrznej temperaturze powietrza, wynoszącej 29oC, temperatura wody wynosiła 26oC przy względnej wilgotności powietrza - 26%. Aby sprawdzić założenia eksperymentu, naukowcy wykonywali pomiary temperatury ciała, temperatury na powierzchni skóry nóg oraz karku, badali częstotliwość oddechów, jak również temperaturę otoczenia krowy.

Zraszanie dale lepsze wyniki niż samo umieszczenie zwierzęcia w cieniu

Temperatura ciała spada w ciągu 45 minut o 0,3oC do 0,5oC. Wyraźny pozytywny efekt zaobserwowano wówczas, gdy w cyklu 45 minutowym, przerwy były krótsze, a jednocześnie w fazach zraszania wykorzystywano większa objętość wody. Kombinacja ta obniżyła częstotliwość oddychania 0 7 oddechów w 1 minucie. Jednocześnie obniżyła się temperatura w okolicach karku oraz temperatura otoczenia odpowiednio o 0,5oC i 0,4oC. Temperatura ciała spadła przynajmniej o 0,1oC.

Źródło: Tresoldi i inni, 2018

Zdjęcie: Pixabay

25. czerwiec 2024 12:04