StoryEditor

Dlaczego cielęta urodzone zimą osiągają wyższą wydajność?

Krowy, które w fazie zasuszenia cierpią z powodu stresu cieplnego, nie tylko produkują mniej mleka w nadchodzącej laktacji, ale również mają problemy z ponownym zajściem w ciążę. Zostało to już udowodnione w wielu doświadczeniach. Jednak stres cieplny podczas fazy zasuszenia szkodzi nie tylko krowom, ale również nienarodzonym cielętom oraz odbija się negatywnie na ich późniejszym rozwoju.

11.10.2019., 00:00h

Cielęta urodzone latem nie osiągają takiej wydajności, jak cielęta zimowe

Producent mleka Stefan Freuen zaobserwował, iż klimatyzowane obory dla krów w fazie przejściowej są ważne nie tylko w regionach ciepłych. Dokonał on na swojej fermie analizy wycieleń z ostatnich 15 lat. Chociaż położenie jego gospodarstwa na wysokości 550 m n.p.m. (w zachodniej części pasma górskiego Eifel w południowo zachodnich Niemczech) nie jest kojarzone z problemem stresu cieplnego (średnia temperatura w lecie 14,3°C w), to cielęta urodzone w miesiącach letnich pozostawały w stadzie z 3,28 laktacjami krócej, niż cielęta urodzone w zimie z 3,9 laktacjami.

Różnica była również widoczna na przykładzie wydajności. Cielęta urodzone zimą dawały w sumie o ponad 3000 kg więcej mleka. Większa wydajność była rozłożona na wszystkie laktacje; po pierwszej laktacji różnica w wydajności wynosiła zaledwie 219 kg.

Stefan Freuen w swojej analizie porównał dwie grupy cieląt:

  1. Cielęta urodzone zimą (49 zwierząt): cielęta urodzone między grudniem a lutym (cała faza przejściowa matek wypadała na zimną porę roku).
  2. Cielęta urodzone latem (95 zwierząt): Cielęta te urodziły się między czerwcem a sierpniem. W ten sposób faza zasuszenia ich matek wypadła na miesiące ciepłe.

Wszystkie krowy zasuszone były karmione jednofazowo za pomocą TMRu. Oprócz postawienia nowej obory dla cieląt w 2010 roku, nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w odchowie cieląt. Pierwszy wiek cielęcia w badanym okresie wynosił od 23,2 do 24,9 miesiąca. Wyniki uzyskane przez gospodarza nie mogą być wyjaśnione odchyleniami w zarządzaniu stadem. Dane te podkreślają teorię, że cielęta, których matki są narażone na stres cieplny w fazie zasuszenia, mają w przyszłości ograniczone zdolności produkcyjne.

Zdjęcie: Archiwum

14. lipiec 2024 07:03