StoryEditor

Dlaczego krowy potrzebują szczotek i czochradeł w oborze?

Krowy mleczne mają naturalną skłonność do pielęgnacji i drapania trudno dostępnych miejsc na ciele. Bydło mleczne, gdy tylko ma taką możliwość, codziennie korzysta z czochradeł mechanicznych na każdym etapie swojego życia.
30.03.2022., 00:00h

Szczotki w oborze nie tylko do czochrania

Nowe badanie, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w kanadyjskim Vancouver, opublikowane w Journal of Dairy Science jest pierwszym, które charakteryzuje użycie szczotek stacjonarnych przez odsadzone jałówki mleczne.

Krowy bez dostępu do szczotek mają tendencję do ocierania głową i ciałem o ściany, poidła i inne elementy wyposażenia obór, często ryzykując zranienie. Ponadto wydaje się, że młode bydło ma motywację do manipulowania przedmiotami za pomocą pysków. Wcześniejsze badania wykazały, że młode bydło, które miało dostęp do stacjonarnych szczotek lub wiszących lin konopnych, którymi mogło manipulować doustnie, wykazywało zmniejszony poziom nienormalnych i potencjalnie szkodliwych zachowań, takich jak np. zwijanie języka czy ssanie drucianych elementów ścian kojców.


Dostęp do czochradeł  i szczotek to kwestia dobrostanu 

Zapewnienie dostępu do szczotek w środowisku ich bytowania jest zatem kwestią dobrostanu. Mechaniczne czochradła pozwalają co prawda zwierzętom pielęgnować trudno dostępne obszary ciała, ale szczotki stacjonarne mogą być bardziej ekonomiczne i stwarzać możliwości innych zachowań.


Jak dostęp do stacjonarnych szczotek wpływa na jałówki?

Postanowiono zatem zbadać nie tylko pielęgnacyjną rolę szczotek, ale też ich wpływ na inne zachowania jałówek. Zbadano też preferencje jałówek co do rodzaju i umiejscowienia szczotek.

W fazie 1 badania, cztery szczotki do szorowania zostały przymocowane do ogrodzenia kojca doświadczalnego, w którym znajdowały się cztery jałówki. W fazie 2 jałówki zostały przeniesione do wolnych stanowisk wyposażonych w czochradło. Po pięciu dniach do boksów dodano szczotki. Eksperyment nagrywały zamontowane w kojcu lub boksach kamery video.

Zespół badawczy odkrył, że jałówki zaczęły używać szczotek niemal natychmiast, mimo że nigdy wcześniej nie miały z nimi kontaktu. W pierwszej fazie szczotki były używane przede wszystkim do pielęgnacji (około 60% użycia), głównie głowy, ale jałówki wykazywały również dużą ilość prób dotykania szczotkami pyskiem (około 40%).Po szczytowym okresie pierwszego dnia w kojcu, używanie szczotek przez cały ten etap było stałe, a wszystkie jałówki w kojcu, w dowolnym momencie używały każdej szczotki przynajmniej raz. W fazie 2 większość (około 75%) używania szczotek stanowiło dotykanie ich pyskiem. Jałówki początkowo pozbawione szczotek podczas tej fazy wykazywały większe użycie szczotek po ich ponownym dodaniu do stanowisk (około trzy razy więcej niż jałówki, które przez cały czas miały dostęp do szczotek).


Zabawa szczotkami

Dotykanie i zabawa szczotkami pyskiem na wszystkich etapach eksperymentu pozostawała z czasem spójna, co potwierdza pogląd zespołu, że jest to ważne zachowanie dla młodego bydła.

Nasze badanie wskazuje, że szczotki stacjonarne są funkcjonalnie istotne dla naturalnego zachowania jałówek i utrzymują ich zainteresowanie, co jest ważną cechą dla wzbogacenia ich środowiska bytowania. Biorąc pod uwagę niedawne dowody wskazujące, że dorosłe krowy mają silną motywację do dostępu do szczotek, pozbawienie bydła takiej możliwości może mieć negatywny wpływ na ich dobrostan – twierdzi główna badaczka prof. Marina von Keyserlingk.

Oprac. Beata Dąbrowska
Zdjęcie: Beata Dąbrowska
Źródło: Thedairysite.com
24. maj 2024 21:16