StoryEditor

Intensywne żywienie cieląt wpływa korzystnie na ich późniejszą płodność

Intensywne karmienie cieląt przed odsadzeniem i po odsadzeniu, pozytywnie wpływa na rozwój układu rozrodczego i późniejszą płodność.
10.02.2021., 00:00h

Intensywne żywienie cieląt z korzyścią dla płodności

Intensywność odpajania cieląt wpływa na późniejszą płodność jałówek. Do takiego wniosku doszli kanadyjscy naukowcy z uniwersytetu w Alberta, na podstawie randomizowanej próby. 36 cieląt rasy hf podzielono na 4 grupy żywieniowe:
  • od 1. do 7. tygodnia – 5 litrów mleka pełnego vs 10 litrów mleka pełnego w ciągu dnia;
  • od 11. do 25. tygodnia – 70% paszy treściwej i 30% sieczki ze słomy vs 85% paszy treściwej i 15% sieczki ze słomy.
Od 1. do 11. tygodnia cielęta dostały do woli suchy TMR (85% paszy treściwej, 15% sieczki ze słomy). Po 11. tygodniu cielęta karmiono jedną z dwóch ww. mieszanek. Od 26. tygodnia co tydzień mierzono masę ciała oraz wysokość w krzyżu. Za pomocą USG oceniano grubość endometrium (błona śluzowa) macicy, strukturę jajników oraz liczbę i wielkość pęcherzyków. Widoczne ciałko żółte świadczyło o pierwszym jajeczkowaniu, a tym samym o wejściu w okres dojrzałości płciowej. Badanie USG prowadzono do drugiej owulacji, a następnie zakończono doświadczenie.

Czym wyróżniały się intensywnie żywione cielęta?

Cielęta karmione intensywnie miały statystycznie wyższą masę ciała (82 kg w 8. tygodniu i 247 kg w 25. tygodniu) w porównaniu z grupą standardowo żywioną (73 kg w 8. tygodniu i 230 kg w 25. tygodniu). Żywienie miało też wpływ na wysokość w krzyżu.
Cielęta karmione paszą wysokoenergetyczną miały również grubszą błonę śluzową macicy (12 mm vs 10,8 mm), jak również więcej pęcherzyków (31 vs 21 sztuk) w trakcie pierwszego cyklu. Liczba pęcherzyków w następnych cyklach jest powtarzalna. Z nich rozwinęło się znacznie więcej pęcherzyków klasy 2 (6 do 9 mm) oraz 3 (powyżej 9 mm), z których w późniejszej fazie rozwija się komórka jajowa. Przeciętnie w 39. tygodniu życia krowy wchodziły w pierwszy cykl.

Wnioski dla praktyki: Intensywnie karmione cielęta są cięższe, wcześniej wchodzą w dojrzałość, co jest podstawą dobrej płodności.
  • Cielęta intensywnie karmione przed odsadzeniem i po odsadzeniu są cięższe, wcześniej więc wchodzą w okres dojrzewania. Dzięki grubszej błonie śluzowej macicy mogą wyprodukować większą liczbę pęcherzyków, przez co są bardziej płodne niż grupa kontrolna

Theresa Hagemann
Zdjęcia: Beata Dąbrowska
26. maj 2024 23:20