StoryEditor

Jak dobrze inseminatorzy potrafią określić odpowiedni czas na inseminację?

W doświadczeniu przeprowadzonym w Finlandii zbadano, jak dobrze inseminatorzy potrafili odnaleźć odpowiedni czas na inseminację.

30.09.2019., 00:00h
Badaniami objęto 1580 zabiegów powtórnej inseminacji, na 750 fermach. W czasie inseminacji, u wszystkich krów mierzono poziom progesteronu. Ponadto do oceny włączono objawy rui, napięcie mięśniowe macicy i drożność szyjki macicy.

Poziom progesteronu podzielono na cztery kategorie:
  • <6 mmol/L (brak ciałka żółtego, możliwa ruja),
  • 6 do 10 mmol/L (mała aktywność ciałka żółtego)
  • >10 mmol/L (duża aktywność ciałka żółtego, brak rui).

Niedokładny czas inseminacji

Wyniki pokazały, iż u prawie 8 procent zabiegów inseminacji  zmierzono wysoki poziom progesteronu. Można zatem założyć, iż moment inseminacji został źle dobrany, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby krowy te były w tym czasie w rui.

Specjalistyczne szkolenia mogą zatem przyczynić się do poprawy błędów w tym zakresie.

Odpowiedni termin inseminacji jest warunkiem dobrych wyników zapłodnieniaZdj. Archiwum
  • Odpowiedni termin inseminacji jest warunkiem dobrych wyników zapłodnienia
Vartia i in., 2017
Zdjęcie główne: Pixabay
25. maj 2024 22:50