StoryEditor

Jak zredukować straty białka w kiszonce?

Czy istnieją dodatki do kiszonek, które mogą redukować degradację białka? Naukowcy starali się zbadać, które związki mogą zatrzymać proteolizę, naturalnie zachodzącą podczas przechowywania pasz.
04.10.2019., 00:00h

Czy istnieją środki, które poprawią sprawność kiszonek i zahamują utratę cennego białka?

W trakcie fermentacji kiszonki i jej przechowywania dochodzi do strat białek. Aby zwiększyć wydajność azotu, naukowcy belgijscy testowali w warunkach laboratoryjnych, czy dodatki do kiszonek mogą wpłynąć pozytywnie na zahamowanie proteolizy (degradacji białek) w silosie oraz czy mogą zwiększyć strawność kiszonki.

W eksperymencie kiszeniu poddano trawę z pastwiska oraz czerwoną koniczynę.

Wszystkie zastosowane dodatki miały tylko niewielki wpływ na wartość pH. Tanina dębowa i zeolit zredukowały ilość amoniaku w kiszonce odpowiednio o 12 i 16%, co ograniczyło proteolizę. Niestety, zeolit ograniczył strawność masy organicznej. Roztwór erythrolu i melasa z drewna w ogóle nie miały wpływu na degradację białka.
Wniosek: Trudno znaleźć jeden środek, który zahamowałby rozkład białek. Być może w przyszłości uda się odnaleźć kombinację dodatków , by uzyskać jak najlepsze wyniki.

Źródło: Herremansi i inni, 2018
Zdjęcie: Beata Dąbrowska
29. maj 2024 01:08