StoryEditor

Krzyżówki w niczym nie ustępują czystorasowym HF-om

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej mają wysoki potencjał produkcyjny, ale są podatne na błędy w zarządzaniu. Krzyżówki pod względem mleczności nie ustępują holsztynom i sprawiają mniej problemów przy wycieleniu.

30.07.2019., 00:00h
Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej znajdują się w większości ferm mlecznych o intensywnej produkcji na całym świecie. Jednak te wyhodowane w jednym kierunku, wysokowydajne krowy są wymagające i wrażliwie reagują na błędy w zarządzaniu, a hodowcy życzą sobie krów coraz bardziej wytrzymałych oraz płodnych. Naukowcy z Minnesoty porównali zatem krzyżówki z ośmiu gospodarstwach o bardzo wysokiej wydajności. Były to mieszańce Montbeliarde (MO) x Holstein (HO) i szwedzkiego bydła czerwonego (SR) x holstein z czystorasowymi krowami holsztyńskimi.

Jakie wyniki uzyskano porównując czystorasowe krowy HF z mieszańcami?

We wszystkich trzech grupach wiek pierwszego wycielenia wynosił nieco poniżej 24 miesięcy. W porównaniu z grupą holsztynów wydajność była niższa o 433 kg w grupie krzyżówek szwedzkiego bydła czerwonego z holsztynami. Mieszańce miały wyraźnie wyższe zawartości tłuszczu i białka w mleku oraz niższy wskaźnik martwych porodów u pierwiastek. Wyniki badania pokazują, że co najmniej krzyżówka Mo x Ho  dorównuje holsztynom pod względem wydajności mlecznej i składników mleka.


1. Porównanie cech wydajności

Źródło: według Hazel 2017
Cecha Czystorasowy holsztyn Montbeliarde x holsztyn Szwedzkie bydło czerwone x holsztyn
Liczba zwierząt 978 513 540
Wydajność mleczna (kg) 10 970 10 954 10 537
Tłuszcz (%) 3,74 3,83 3,93
Białko (%) 3,05 3,14 3,19
Wiek pierwszego wycielenia (miesiące) 24 24 24
Odsetek ciężkich porodów (%) 1,5 1,6 1,7
Odsetek martwych porodów u jałówek (%) 9 4 5
Odsetek martwych porodów był u krów czystej rasy HF dwukrotnie wyższy
25. maj 2024 04:54