StoryEditor

Nie warto zwlekać z przenoszeniem krów do kojców porodowych

Naukowcy z Uniwersytetu Aarhus w Danii zbadali, jaki wpływ ma przestawianie krów w różnych etapach porodu na jego postęp.
28.01.2019., 00:00h

Jak badano wpływ przenoszenia krów na postęp akcji porodowej?

Aby uszeregować poziom stresu, w badaniach uwzględniono następujące parametry:  czas trwania porodu, natężenie wydawanych odgłosów ( wokalizacji) oraz stężenie haptoglobiny we krwi , które jest symptomem podwyższonego stresu porodowego.

W badaniu wzięło udział 79 krów rasy HF, które podzielono na sześć grup liczących od 13 do 16 krów. Kryterium przydzielenia do grupy wyznaczał termin oczekiwanego porodu. Boksy grupowe ( 9x15m) były wyposażone w głęboką ściółkę i 12 drabin paszowych (szerokość 0,75m). Każdorazowo z boksami graniczyło  dziesięć, pojedynczych kojców porodowych (3x4,5m.) Wszystkie boksy były codziennie wyściełane nową ściółka ze słomy. Krowy, które okazywały oznaki porodu były przenoszone do pojedynczych kojców porodowych, a  przeniesienie następowało w różnych momentach:
  • Wczesne stadium - oznaki powiększonego wymienia, rozluźnienie więzadeł miednicy, rozwarcie szyjki macicy i podniesiony ogon
  • Późne stadium  - silne skurcze, odejście wód płodowych.
 

Jakie wyniki uzyskano?

Jeśli krowy były przenoszone we wczesnym stadium,  proces porodu przebiegał bez opóźnień. Gdy przeniesienie krowy następowało w późnym stadium,   proces porodu zostawał wyraźnie zakłócony. Zwierzęta  były wyraźnie bardziej niespokojne i zajęte akceptowaniem nowego miejsca jako bezpiecznego do porodu. Poród przebiegał w takich przypadkach średnio o 30 minut dłużej. W krwi krów przeniesionych w późnym stadium, podwyższone były wartości stężenia stanu zapalnego, co wskazywało na wystąpienie dodatkowego stresu. Skutkiem tego, ryzyko wystąpienia poporodowego zapalenia macicy było wyższe.


Fot. Greil
  • Jeśli krowa zostanie przeniesiona na tym etapie porodu do wydzielonego pojedynczego kojca porodowego, można się liczyć z wydłużeniem porodu.
 
Wniosek: Przeniesienie krowy w późnym stadium porodu prowadzi do przerwania albo zakłócenia normalnego jego przebiegu. Natomiast zbyt wczesne odizolowanie od grupy jest równie stresujące dla krowy, co wyraża się we wzmożonych wokalizacjach oraz zwiększonej częstotliwości uderzeń serca.

Źródło: Proudfoot i inni
(Fot. główna: Beata Dąbrowska)
29. maj 2024 11:51