StoryEditor

Sprzężony kwas linolowy przeciwko subklinicznej ketozie

Czy podawanie krowom przed wycieleniem sprzężonego kwasu linolowego spowoduje, że będą one chronione przed silnym spalaniem tłuszczu?

28.10.2019., 00:00h

W doświadczeniu żywieniowym przeprowadzonym na Węgrzech, mierzono wydajność mleczną, poziom enzymów wątrobowych i metabolitów w osoczu krwi, jako informacji o bilansie energetycznym wieloródek, którym przed, i po wycieleniu podawano sprzężony kwas linolowy (conjugated linoleic acid - CLA).

Do celów badania podzielono 60 krów na trzy równe grupy.

  • Grupa 1 otrzymywała już na trzy tygodnie przed planowanym terminem porodu CLA w dawce 14
  • Grupa 2 otrzymała dodatek sprzężonego kwasu linolowego dopiero od dnia porodu
  • Obydwu grupom podawano CLA zmieszany z dawką do dnia 77 w pierwszej i 91 dnia w drugiej grupie po wycieleniu
  • Grupa 3 kontrolna, otrzymywała dawkę identyczną z obydwoma grupami z wyłączeniem dodatku CLA.

Jakie wyniki uzyskano?

Między 3 i 6 tygodniem po wycieleniu wydajność mleczna krów otrzymujących dodatek kwasu linolowego była wyższa o 4,5 kg od krów z grupy kontrolnej. Jednakże zmierzono niższą zawartość tłuszczu w mleku krów z grup doświadczalnych. BCS na początku doświadczenia był u wszystkich 60 krów relatywnie wysoki, jednak w początkowej fazie laktacji gwałtownie spadł we wszystkich trzech grupach.

Z kolei spadek wa...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Elita
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
25. maj 2024 03:13