StoryEditor

Suche kąpiele racic wspomagają leczenie choroby Mortellaro

Czy wykorzystanie suchej kąpieli racic przyspiesza gojenie się zmian w chorobie Mortellaro (międzypalcowego zapalenia skóry?)

09.10.2019., 00:00h

Jak dochodzi do rozwoju choroby Mortellaro u krów?

Zapalenie skóry palców czyli tzw. choroba Mortellaro to powszechny i trudny w zwalczaniu problem w stadach. Zachorowaniom sprzyjają takie czynniki takie jak:
  • wilgoć,
  • duże stężenie bakterii,
  • obniżona odporność.
Najlepszą profilaktyką Mortellaro są suche i czyste racice. Wychodząc z tego założenia Centrum Szkoleniowo-Badawcze Futterkamp przeprowadziło doświadczenie testujące działanie suchych kąpieli. Na początku doświadczenia, za pomocą punktacji ocenie poddano stan zdrowia racic u 184 krów. W pierwszym etapie badania stosowano intensywne kąpiele racic - codziennie po każdym udoju przez dwa tygodnie. W kolejnym etapie krowy były przeprowadzane przez suchą kąpiel raz w tygodniu przez sześć tygodni. Zastosowany do kąpieli produkt zawierał wiążącą zanieczyszczenia mączkę kamienną z grupy zeolitów o nazwie klinoptylolit. Produkt ten nie zawiera substancji czynnej, wiąże wilgoć przez co zahamowany zostaje rozwój bakterii.
 

Szybsze pokonanie choroby dzięki suchej dezynfekcji

Zastosowanie suchej kąpieli przyniosło dobre efekty. Przed rozpoczęciem doświadczenia zdrowe racice miało 37-47% krów, a w stanie zdrowienia było 40-54%. Ocena racic po zastosowaniu suchych kąpieli pokazała istotne wyniki. Po pierwsze, podczas intensywnej, dwutygodniowej fazy nastąpił wzrost racic w fazie zdrowienia o 16%. Po drugie, po ośmiu tygodniach 14% racic zakwalifikowanych przed doświadczeniem do chorych uległa wyzdrowieniu. W rezultacie po okresie doświadczalnym liczba zdrowych racic znacznie wzrosła.

Zwróć uwagę na konsystencje proszku

Podczas przeprowadzania suchej kąpieli należy zwracać uwagę na wystarczający poziom napełnienia oraz sypką konsystencję proszku w wannie. Wilgotne oraz zabrudzone racice mogą powodować sklejanie się proszku. W rezultacie znaczna część proszku zostaje rozniesiona, przez co efekt profilaktyczny może zostać utracony.

Zgodnie z wynikami doświadczenia sucha kąpiel racic daje możliwość lepszego gojenia się racic z problemem Mortellaro. Dla dalszych badań interesujące byłaby kombinacja tej metody z klasyczną kąpielą płynną racic.

Źródło: Lampk, LWK S-H, 2018 r
Zdjęcie: Archiwum
28. maj 2024 15:24