StoryEditor

Zalety młóta browarnianego w żywieniu krów mlecznych

Wysłodziny piwne (młóto browarniane), nie tylko uzupełnią bazę paszową, ale również w normalnych dawkach pokarmowych mogą stanowić alternatywę dla dodatku paszy treściwej.

23.09.2020., 00:00h

Co zawiera w sobie młóto browarniane?

Rokrocznie w Niemczech przy produkcji piwa powstaje dwa miliony ton odpadów w postaci wysłodzin piwnych. Wysłodziny są wolne od GMO, mają wysoką zawartość białka, włókna (aNDFom), przy zawartości energii na poziomie 6,7 MJ NEL/kg. Mogą więc zastąpić zarówno paszę objętościową, jak również treściwą w dawce pokarmowej.

Właściwości odżywcze wysłodzin piwnych

W ośrodku doświadczalnym krów mlecznych w Iden (Niemcy) przeprowadzono niedawno badania naukowe na temat właściwości i wartości odżywczych wysłodzin piwnych. 78 krów hf podzielono w dwie grupy eksperymentalne. Wszystkim krowom podawano TMR złożony z kiszonki z trawy, lucerny i kukurydzy oraz słomy, wysłodków buraczanych, śruty rzepakowej oraz mieszanki zbożowo-kukurydzianej (42% kukurydzy, 27% jęczmienia, 27% żyta, melasa, gliceryna). Każda sztuka z grupy doświadczalnej dostawała 2 kg suchej masy (9,9 kg świeżej masy) wysłodzin piwnych. Grupa kontrolna dla zrównoważenia otrzymała większą ilość mieszanki zbożowo-kukurydzianej oraz śruty rzepakowej. Dawki pokarmowe obu grup miały energię na poziomie 7,0 MJ NEL/kg.

Doświadczenie prowadzono przez 18 tygodni; po 12 tygodniach grupy zamieniono – krowom, które w pierwszym etapie otrzymywały wysłodziny piwne, podano większą ilość mieszanki zbożowo-kukurydzianej oraz śruty rzepakowej, grupa kontrolna otrzymała wysłodziny piwne. Codziennie sprawdzano ilość pobranej paszy oraz oceniano wydajność mleczną. Parametry mleka badano w odstępach tygodniowych.
 

Jakie wyniki uzyskano?

  • Grupa doświadczalna skarmiana wysłodzinami piwnymi miała większą wydajność niż grupa kontrolna, która dostała paszę o identycznej zawartością energii.

  • Pozytywny efekt skarmiania wysłodzin piwnych widać było też w zawartości tłuszczu w mleku (wysoka strawność oraz duża zawartość komponentów ścian komórkowych).

  • Mimo podwyższonej zawartości aNDFom, zwierzęta w grupie z wysłodzinami piwnymi pobierały 25 kg suchej masy paszy. Nie obserwowano istotnych różnic między grupami w masie ciała oraz warstwie tkanki tłuszczowej mierzonej na karku.

Przyjmując określone warunki (koszty paszy, cena mleka) dodatek wysłodzin piwnych z ekonomicznego punktu widzenia wypada bardziej korzystnie (koszty: cena mleka 34 centów/kg, wysłodziny piwne 56 euro/tonę, mieszanka zbożowo-kukurydziana 180 euro/tonę, śruta rzepakowa 220 euro/tonę). Po odliczeniu kosztów paszy pozostaje 0,62 euro więcej zysku w przeliczeniu na krowę i dzień.


Browary, które chcą sprzedawać wysłodziny piwne jako pasze, muszą zgodnie z aktualnym rozporządzeniem zarejestrować się jako producenci pasz.
  • Browary, które chcą sprzedawać wysłodziny piwne jako pasze, muszą zgodnie z aktualnym rozporządzeniem zarejestrować się jako producenci pasz.
Źródło: Engelhard et al., 2020
29. maj 2024 00:33