StoryEditor

Akademia Agrihandler: Jak produkować mleko taniej i bardziej ekologicznie?

Jak obniżyć koszty produkcji mleka przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji i poprawie jakości gleby? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć specjaliści z Agrihandler, którzy rozpoczęli właśnie projekt o nazwie Akademia trawy, będącą pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.

24.03.2022., 00:00h

Akademia Agrihandler: jaki jest cel projektu?

Dealer maszyn rolniczych Agrihandler podjął się pierwszej takiej inicjatywy w Polsce. Podczas trzyletnich badań specjaliści biorący udział w projekcie będą eksploatować trzy wynajęte pola uprawne i badać wpływ zastosowanych nowoczesnych technik pielęgnacji na znajdujących się na nich użytkach zielonych. Głównym celem projektu „Akademia trawy” jest sprawdzenie, które zabiegi agrarne pozwolą na zwiększenie ilości i jakości plonu przy jednoczesnej poprawie jakości gleby, co powinno przełożyć się zmniejszenie kosztów produkcji mleka oraz zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Projekt zakłada również zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie konieczności stosowania sztucznych nawozów.

Akademia traw już ruszyła!

Podczas wszystkich etapów projektu, szczegółowe pomiary będą analizowane i komentowane przez naukowców i dostawców maszyn rolniczych wykorzystanych w projekcie. Projekt będzie prowadzony pod nadzorem wybitnych naukowców - Prof. dr hab. inż. Romana Łyszczarza oraz Prof. dr hab. inż. Mirosława Kobierskiego.

Akademia traw już ruszyła. Przed rozpoczęciem prac polowych zostały zebrane już próbki ziemi, trawy i gnojownicy. W trakcie trwania badań, mierzone będą również takie parametry jak nasłonecznienie, ilość opadów, wilgotność gleby i inne. W marcu przeprowadzono proces aeracji, czyli usuwania zagęszczeń w wierzchniej warstwie użytków zielonych z wykorzystaniem aeratora marki Evers.

Następnym zaplanowanym etapem projektu, jest doglebowa aplikacja nawozu organicznego za pomocą aplikatora Veenhuis Ecojet 7.60 wraz z beczką asenizacyjną Veenhuis Profiline 19450. Dodatkowo na jednym polu zostanie wysiana specjalna mieszanka traw z wykorzystaniem siewnika marki EVERS.

W maju, lipcu i wrześniu zostaną wykonane 3 pokosy z wykorzystaniem kosiarki motylowej z kondycjonerem marki Elho. Zielonka zostanie zebrana przy użyciu samozbierającej przyczepy marki Schuitemaker. Po każdym pokosie, nastąpi ponowne doglebowe nawożenie, a na jesień głęboszowanie użytków zielonych za pomocą urządzenia Evers.

Ekologia i ekonomia mogą iść ze sobą w parze

Eksperci Agrihandler, będący twórcami i inicjatorami projektu „Akademia trawy”, są przekonani, że tego typu projekty badawcze są kluczowe w edukacji hodowców. Uzyskane wyniki z tak szeroko zakrojonych badań polowych pozwolą wysunąć wnioski, które posłużą za praktyczne wskazówki dla rolników i tym samym przełożą się na większy zysk gospodarstw oraz zwiększenie świadomości hodowców i zmianę ich podejścia do użytków zielonych, także w kontekście środowiskowym, nie jedynie ekonomicznym.

Polskie Wydawnictwo Rolnicze objęło inicjatywę Akademia Agrihandler patronatem medialnym. O etapach projektu będziemy informować na bieżąco.

oprac. kd na podstawie Agrihandler
fot. Agrihandler

25. maj 2024 04:51