StoryEditor

Cielaki mogą być z natury pesymistami lub optymistami - zupełnie jak ludzie

Cielęta są z natury optymistyczne lub pesymistyczne, tak samo jak ludzie – pokazuje nowe badanie Uniwersytetu British Columbia. Dlaczego jest tak ważne, by stwierdzić z jakim „typem cielęcia” mamy do czynienia?

05.04.2020., 00:00h

Cielęta różnią się od siebie charakterem

Profesor Marina von Keyserlingk, która prowadził zespół badawczy radzi, by na zwierzęta nie patrzeć jak na stado, ale jak na zbiór jednostek o różnych osobowościach, które różnie radzą sobie ze stresującymi sytuacjami. Nawet jeśli warunki dobrostanu wydają nam się dobre, niektóre zwierzęta mogą nadal cierpieć.

Jak zbadano pesymizm i optymizm u cieląt?

Aby ocenić optymizm i pesymizm, badacze przeprowadzili eksperyment z 22 cielętami. Przed rozpoczęciem badania przeszkolili cielęta, aby zrozumiały, który z ich wyborów prowadzi do otrzymania nagrody. W trakcie treningu, każde cielę wchodziło do małego kojca. Na jednej ze ścian wykonano  pięć otworów w linii poziomej. W pierwszy z otworów wkładano butelkę z mlekiem, kolejne trzy były puste, a w ostatnim umieszczano pustą butelkę oraz dodatkowo cielę dostawało nieprzyjemny podmuch powietrza w pysk. Cielęta szybko nauczyły się, po której stronie kojca znajduje się nagroda w postaci mleka.

Po przeszkoleniu cieląt, naukowcy zaczęli zmieniać układ butelek, umieszczając je w różnych konfiguracjach w pozostałych 3 otworach, tak że cielęta nie miały pewności kiedy trafią na butelkę z mlekiem, a kiedy na pustą z nieprzyjemnym podmuchem w pysk.

Badacze zakładali, że najbardziej optymistyczne cielęta zbliżą się do butelki, nawet jeśli znajdzie się ona w pobliżu miejsca, gdzie wcześniej była pusta butelka. Natomiast najbardziej pesymistyczne cielęta unikałyby zbliżania się do butelki w otworach pośrednich, nawet jeśli znajdowałyby się blisko miejsca, w którym nagrodzono by je mlekiem.

Różnice w reakcji zaobserwowano między osobnikami, ale poszczególne cielęta pozostawały konsekwentne w swoich poglądach i dokonywały podobnych wyborów w odstępie trzech tygodni. Badacze doszli do wniosku, że pesymizm czy optymizm jest cechą indywidualną, a nie tylko wynikiem chwilowych nastrojów czy emocji.

Cielęta pesymistyczne są bardziej strachliwe

W badaniu oceniano również poziom lęku poprzez standardowe testy, które monitorują reakcje cieląt na nieznane im sytuacje, takie jak obecność osoby obcej lub obcego przedmiotu. Strach i pesymizm okazały się być ze sobą ściśle powiązane.

Następnym krok w badaniach to zrozumienie, jakie warunki hodowli pomagają zapewnić poszczególnym typom zwierząt dobre życie. Przykładowo – bardziej pesymistyczne cielęta mogą wymagać innych warunków utrzymania i zarządzania niż te, które obecnie zapewnia hodowca.

Zdjęcie: Unsplash

 

26. maj 2024 14:32