StoryEditor

Co krowa potrafi zrobić z wodą?

Krowa to prawdziwa sztukmistrzyni. Potrafi zmienić paszę i wodę w drogocenne mleko. Ale co się dzieje z pozostałą wodą, która nie została przerobiona? I ile płynów rocznie przez nią przepływa?

06.02.2019., 00:00h

Źródło: ADR, KTBL, Statista, DGE i Boehringer Ingelheim, obliczenia własne; Grafika: Orb

29. maj 2024 13:15