StoryEditor

Coraz mniej krów wypasanych w Alpach. Dlaczego?

W 2018 roku nadal malała liczba krów mlecznych hodowanych latem na pastwiskach alpejskich. Przykładowo, w Austrii w góry na wypas wyprowadzono o około 900 krów mlecznych mniej niż w 2017 r. Również w Szwajcarii utrzymuje się tendencja spadkowa.

01.07.2019., 00:00h

Mniej krów mlecznych na pastwiskach alpejskich

Na przykład w 2017 r. (dane z 2018 r. nie są jeszcze dostępne), przy 107 469 krowach mlecznych suma ta zmniejszyła się o 574 krów w porównaniu z rokiem 2016.

Szwajcarskie Stowarzyszenie Rolników Alpejskich jako powód podaje spadek liczby gospodarstw mlecznych. Z tego powodu zwiększa się powierzchnia gruntów w dolinie i dostępna jest większa ilość paszy, w związku z czym gospodarstwa nie są już tak uzależnione od wypasu górskiego.

Pomimo spadku pogłowia, ilość mleka wyprodukowanego w miesiącach letnich utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Źródło: Elite
Fot. Unsplash

28. maj 2024 12:26