r e k l a m a
Partner portalu
Czy w Niemczech opłaca sie jeszcze produkować mleko?

Czy w Niemczech opłaca sie jeszcze produkować mleko?

O opinię dotyczącą bieżącej sytuacji gospodarstw mlecznych zapytaliśmy Gregora Veauthiera - redaktora naczelnego Elite International

Spada liczba gospodarstw mlecznych

W Niemczech funkcjonuje obecnie 62 000 gospodarstw - średnio, na każde gospodarstwo przypada 65,3 krów mlecznych. Liczba producentów mleka spada o około 5,0% rocznie. Najsilniej jednak zmniejsza się udział gospodarstw, które posiadają od 10 do 49 krów. Stabilnie funkcjonują jedynie gospodarstwa z liczbą krów  od 200 do 499.

W ciągu następnych pięciu do ośmiu lat, z produkcji mleka wycofa się 30 do 40% producentów. Powody rezygnacji  są różnorodne. Z pewnością ważną przyczyną są kryzysy związane z mlekiem (twardy brexit może kosztować nawet do czterech eurocentów w cenie każdego litra mleka) oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wielu producentów mleka inwestuje obecnie ogromne sumy w rozbudowę magazynów, silosów, zbiorników na gnojowicę (nowe przepisy), co zabiera często 2 eurocenty z ceny litra mleka - mówi Gregor Veauthier.
r e k l a m a

Polecany artykuł

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR