StoryEditor

Czym jest mleko A2/A2 i dlaczego warto je pić?

To dziwne oznaczenie to wariant beta-kazeiny, który był powszechny w mleku krowich praprzodków, a przez wieki na drodze selekcji ku wydajności (rasa hf!) został prawie zupełnie wyeliminowany. Czy słusznie?
25.03.2021., 00:00h

Mleko A2/A2 wspomaga pracę jelit u starszych osób

Tymczasem najnowsze doniesienia naukowe opublikowane przez czasopismo ”Nutrients” sugerują, że spożywanie mleka o wariancie beta-kazeiny A2/A2 przez osoby starsze może przeciwdziałać wpływowi starzenia na zdrowie jelit, które w tej grupie wiekowej jest szczególnie istotne (Guantario i wsp., 2020).

Starzenie się organizmu często idzie w parze z pewnymi niedoborami żywieniowymi oraz funkcjonalnymi zmianami układu pokarmowego i odpornościowego. Włoscy badacze sprawdzali, jak suplementacja diety mlekiem zawierającym różne profile beta-kazeiny wpływa na zdrowie jelit. Analizie poddano mleko konwencjonalne (zawierające wariant beta-kazeiny A1/A2) oraz mleko zawierające tylko wariant beta-kazeiny A2/A2, z profilem białkowym korzystniejszym dla zdrowia jelit. Badanie przeprowadzono na starzejącej się populacji myszy, w której dokonano oceny morfologii jelit, funkcji immunologicznej oraz składu mikroflory jelitowej. Zaobserwowano ogólny pozytywny wpływ spożycia mleka na stan jelit, a zwłaszcza spożycie mleka A2/A2 wiązało się z korzystnym wpływem na układ odpornościowy i morfologię błony śluzowej jelit.
Jak twierdzą autorzy badania, spożycie mleka typu A2 pozwala zachować zdrowe jelita u osób starszych, u których zmiany w układzie odpornościowym i mikroflorze jelitowej są bardzo częste. W badaniu zaobserwowano nie tylko poprawę morfologii, ale również lepsze wchłanianie i funkcjonowanie jelit.

Ważne odkrycie dla starzejącej się populacji Europy

W obliczu starzejącej się populacji Europy badanie jest bardzo cenne. Niektóre doniesienia naukowe sugerują też, że spożycie białek mleka w tej grupie wiekowej poprawia funkcjonowanie mięśni, a wapń i fosfor pełnią rolę strukturalną oraz funkcjonalną w kościach i mięśniach, zmniejszając m.in. ryzyko złamań.

ap
Zdjęcie: Pixabay
26. maj 2024 14:06