StoryEditor

Krowa jersey idealną matką zastępczą dla osieroconych jagniąt?

Nie tylko wychowuje własne cielę, ale pracuje również jako mamka dla owiec. W Górnej Bawarii doszło do niecodziennej sytuacji – wędrowny pasterz Johannes Eichhorn, wypasający stado 1200 owiec merynosów szukał pomysłu na odchów jagniąt, których matki nie mogły karmić z różnych powodów (upadek, odrzucenie czy trojaczki w miocie).
29.06.2021., 00:00h

Jerseyka mamką dla małych owiec

Normalnie w takiej sytuacji jagnięta dostają preparat mlekozastępczy, jednak taki odchów jest bardzo czaso- i pracochłonny. Pomysłowy pasterz wpadł więc na pomysł, by wykorzystać jerseykę jako mamkę dla owiec. Dlaczego jersey? Bo jest mniejszy niż hf i jagnięciu łatwiej dosięgnąć do wymienia. Obserwacje opisał w swojej pracy magisterskiej.

Krowia mamka lepsza od preparatu mlekozastępczego

W stadzie wyodrębnił 3 grupy jagniąt – pierwsza odchowywana przez matkę, druga na preparacie mlekozastępczym, trzecia z jerseyką jako mamką. Rezultat był dość łatwy do przewidzenia – oczywiście nic nie zastąpi matki, ale jerseyowa mamka zdecydowanie wygrała z preparatem mlekozastępczym, zwłaszcza w odniesieniu do dziennego przyrostu masy ciała i zapotrzebowania na godziny pracy.
Swoje obserwacje natychmiast wdrożył w życie – krowa Leni na stałe dołączyła do stada. Oprócz własnego cielęcia odchowuje od 12 do 14 jagniąt (wcześniej tylko odpojonych siarą od matki). Docelowo w stadzie mają być 2–3 krowy rasy jersey wykorzystywane jako mamki dla jagniąt.

ap
Zdjęcie: Pixabay
29. maj 2024 20:05