StoryEditor

Najlepsi wolą roboty udojowe

Ponad połowa najlepszych gospodarstw korzysta z doju automatycznego. Wg firmy Lely, w ubiegłym roku w Holandii z robotów korzystało 55% najbardziej wydajnych stad. Rok wcześniej 48%.

12.09.2019., 00:00h

Analiza pracy robota pozwala po części wyjaśnić fenomen wyższych wydajności – krowy w oborach z robotami są dojone zazwyczaj około 3 razy na dobę. A to oznacza, że i wydajność będzie tam wyższa w porównaniu do stad standardowo dojonych 2 razy dziennie.

Większa jest też średnia liczebność stada w gospodarstwach z robotami (117 krów) w porównaniu do średniej holenderskiej (100 krów).

Najwyższą wydajność w holenderskiej oborze z automatycznym dojem uzyskano w gospodarstwie rodziny Van der Mark z Veenwouden, w regionie Fryzji. Ich 118 krów produkowało średnio 14 865 kg mleka, o zawartości 3,82% tłuszczu i 3,56% białka.

Zdjęcie: Archiwum TPR

27. maj 2024 22:54