StoryEditor

Najpiękneijsze krowy podczas Targów Rolnych Zagroda 2019

Pod koniec października odbyła się piąta edycja Targów Rolnych Zagroda w Ostródzie, podczas których hodowcy mieli okazję zaprezentować owoce swojej pracy hodowlanej na Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. „Tygodnik Poradnik Rolniczy” objął imprezę patronatem medialnym.
07.11.2019., 00:00h

Jakie atrakcje czekały na zwiedzających Targi Rolne Zagroda?

Targi Zagroda to największe wydarzenie branży w północno-wschodniej Polsce, gdzie zwiedzający mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą producentów sprzętu rolniczego, najnowszymi rozwiązaniami w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji mleka. Konferencje naukowe, wykłady, giełda maszyn używanych, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz liczne konkursy dla dzieci i rolników, to dodatkowe wydarzenia towarzyszące ostródzkiej Zagrodzie.

Podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych można było podziwiać wspaniałych przedstawicieli bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz rasy zachowawczej polskiej czarno-białej. Nie zabrakło również bydła mięsnego ras: limousine, hereford, charolaise, klaczy ras zimnokrwistych, większości ras owiec oraz kozy rasy burskiej. Po raz pierwszy na Wystawie zostały zaprezentowane zwierzęta futerkowe: norki, lisy i szynszyle.

Które zwierzęta okazały się najlepsze?

W uroczystym otwarciu imprezy udział wzięli m.in.: Krzysztof Jurgiel – poseł do Parlamentu Europejskiego, posłowie na Sejm RP: Zbigniew Babalski i Zbigniew Ziejewski, a także przedstawiciele władz samorządowych na czele z marszałkiem województwa Markiem Gustawem Brzezinem. Po uroczystości otwarcia nastąpiła ocena bydła mlecznego. Skład komisji sędziowskiej stanowili przedstawiciele PFHBiPM: Anna Błońska oraz sędzia główny – Roman Januszewski, dokonujący wyboru czempionów i wiceczempionów. Poniżej prezentujemy nagrodzone zwierzęta...

Cały artykuł przeczytasz na stronie Tygodnika Poradnika Rolniczego

25. maj 2024 03:36