StoryEditor

O czym muczą krowy?

Muczenie u krowy oznacza emocje. Każde jest inne – krowa może nim przekazać np. podniecenie albo rozpacz – tak wynika z badań opisanych w magazynie ”Scientific Reports”
26.05.2021., 00:00h

Krowy mucząc przekazują swoje emocje

Krowy porozumiewają się za pomocą wydawanych dźwięków, przekazując innym swoje emocje – pozytywne i negatywne. Alexandra Green, doktorantka Uniwersytetu z Sydney, analizowała dźwięki wydawane przez krowy rasy hf (18 sztuk) przez pięć miesięcy. Badaczka przeanalizowała 333 nagrania dźwięków wydawanych przez krowy. Obejmowały one dźwięki wydawane w czasie rui lub w oczekiwaniu na karmienie. Zarejestrowano również dźwięki wydawane przez krowy, gdy oddzielano je od stada lub gdy odmawiano im pokarmu.
Dźwięki wydawane przez krowy różnią się częstotliwością – mamy dźwięki nosowe o niskiej częstotliwości, do komunikacji się na niewielką odległość i wyrażania smutku oraz dźwięki o wysokiej częstotliwości, wydawane za pomocą pyska, do komunikacji na większą odległość oraz do wyrażania podniecenia. Doktorantka ma nadzieję, że wyniki jej badań przydadzą się hodowcom zrozumieć co w danym momencie czują ich krowy.

Zdjęcie: Pixabay
27. maj 2024 14:22