StoryEditor

Obory uwięziowe przechodzą do historii?

W Niemczech sukcesywnie spada liczba krów utrzymywanych na uwięzi. Przez dekadę liczba bydła utrzymywanego w oborach uwięziowych spadła o 62%, a ponad połowa gospodarstw utrzymujących krowy na łańcuchach posiada pastwiska. Poprawa dobrostanu bydła mlecznego staje się faktem
07.01.2022., 00:00h

Ponad 80% pogłowia w oborach wolnostanowiskowych

Jak podaje raport Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV) z łącznej liczby 11,5 mln boksów dla bydła (stan na 1 marca 2020 r.), 83% stanowią boksy w oborach wolnostanowiskowych. Jedynie 10% wszystkich miejsc przeznaczonych dla bydła to boksy w oborach uwięziowych, a 7% stanowią inne metody utrzymania, takie jak budki igloo dla cieląt. Przez dekadę liczba miejsc przeznaczonych dla bydła najbardziej spadła właśnie w oborach z systemem uwięziowym. Ich liczba zmalała z 3,0 mln (2010 rok) do około 1,1 mln (2020 rok), a więc o 62%.

Wśród niemieckich gospodarstw dalej utrzymujących krowy na uwięzi, 52% z nich posiada pastwiska i może zapewnić krowom ruch, jednak nie każdy rolnik z tego korzysta. Jak pokazują dane, 48% z tych gospodarstw trzymało bydło na uwięzi przez cały rok.

Spada liczba obór uwięziowych, spada też pogłowie i liczba hodowców

Nie tylko liczba uwięziówek u naszych zachodnich sąsiadów systematycznie spada, ale i liczba samych zwierząt. Według wyników spisu z maja ubiegłego roku, pogłowie bydła w Niemczech wynosiło około 11,2 mln. Oznacza to jego redukcję o 2,2% w stosunku do maja 2020 r.

Podobny trend spadkowy widać także w liczbie hodowców, których liczba rokrocznie maleje. W 2021 r. w całych Niemczech naliczono 55 800 hodowców bydła mlecznego - o 4,3% mniej niż w roku poprzednim. Około 5% spadek liczby rolników utrzymujących krowy mleczne w stosunku do ubiegłego roku utrzymuje się od lat (-5,6% w 2017 r., - 5,0% w 2018 r., - 4,5% w 2019 i 2020 r.). W ciągu ostatnich 10 lat w Niemczech, liczba rolników utrzymująca krowy mleczne sumarycznie zmalała o 36%.

Do 2027 roku w Danii znikną wszystkie uwięziówki

Rząd Duński w zeszłym roku zapowiedział wejście nowego rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego, który całkowicie zakazuje utrzymywania zwierząt na uwięzi. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2022 r. i zapewnia rolnikom ekologicznym, którzy dalej korzystają z obór uwięziowych, skorzystanie z 2-letniego okresu przejściowego na zmianę systemu utrzymania, natomiast 5 lat na zmianę obór na wolnostanowiskowe ma reszta duńskich hodowców bydła.


Czytaj także:

"Z Danii znikną obory uwięziowe. Rząd zakazał trzymania krów na uwięzi"

"Zachodni rolnicy rezygnują z hodowli zwierząt"

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Beata Dąbrowska

25. maj 2024 04:49