StoryEditor

Polska Administracja Weterynaryjna świętowała 100-lecie istnienia

Uroczystość 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej odbyła się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obchody zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Patronat medialny nad uroczystością sprawował m.in. "Tygodnik Poradnik Rolniczy".

25.10.2019., 00:00h
Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kościele pw. św. Katarzyny. Dalsza część obchodów miała miejsce w Auli Kryształowej. Jako pierwszy głos zabrał dr Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii.

Rok 2019 wyznacza szczególną rocznicę – 100 lat temu na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, wyłączono służbę weterynaryjną z zakresu kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i przekazano ją Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Tym samym służba weterynaryjna zajęła trwałe miejsce w administracji państwowej. Od 1919 r. do chwili obecnej dochodziło do wielu zmian w zakresie organizacji służby weterynaryjnej, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Inspekcja Weterynaryjna. Celem działania Inspekcji Weterynaryjnej jest ochrona zdrowia publicznego. Jej cechą jest swoisty dualizm – swoje działania realizuje podejmując czynności wobec i dla zwierząt, ale ich efekty mają służyć także zdrowiu ludzi.

Eksport jest ważnym elementem, wpływającym na rozwój polskiej gospodarki

Ważną rolę Inspekcji Weterynaryjnej podkreślił także szef resortu rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski. Minister rolnictwa zapewnił zgromadzonych pracowników weterynarii, że przygotowywany jest pakiet zmian, które mają wzmocnić inspekcję weterynaryjną, jej odpowiedzialność i jednocześnie ułatwić pracę. Stworzą one również godne warunki wynagradzania.
Szef resortu zaznaczył, że warunkiem rozwoju polskiego rolnictwa jest eksport, zwłaszcza produktów pochodzenia zwierzęcego i dlatego wiele zależy od Inspekcji Weterynaryjnej. Pod jej nadzorem znajduje się obecnie około 150 tysięcy podmiotów pozyskujących lub produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną z udziałem surowców zwierzęcych.

Od lewej: Halina Szymańska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Jan Krzysztof Ardanowski– minister rolnictwa i rozwoju wsi, Szymon Giżyński – sekretarz Stanu w MRiRW, Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii
  • Od lewej: Halina Szymańska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Jan Krzysztof Ardanowski– minister rolnictwa i rozwoju wsi, Szymon Giżyński – sekretarz Stanu w MRiRW, Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii
Ireneusz Oleszczyński
Zdjęcia: Ireneusz Oleszczyński

Cały artykuł przeczytasz na stronie Tygodnika Poradnika Rolniczego

24. maj 2024 07:37