StoryEditor

Sondy w 100 oborach sprawdzą co wpływa na emisje metanu przez krowy

Na początku grudnia ub.r., na mlecznej farmie w Holandii zainstalowano pierwszą sondę, tzw. sniffer do pomiaru metanu. Farma ta jest jedną ze 100, na których w czasie najbliższych dwóch lat rejestrowane będą stężenia metanu i CO2.

18.01.2022., 00:00h

Nowa wartość hodowlana - emisja metanu na mlecznych farmach

Jak podaje portal Thedairysite.com, po długim okresie przygotowań zaczęto już zbierać dane, które będą stanowić podstawę do opracowania nowej wartości hodowlanej, jaką jest emisja metanu na mlecznych farmach. Celem prowadzonych przez naukowców z Wageningen Livestock Research współpracujących z firmą FrieslandCampina badań jest obniżenie emisji metanu jelitowego w hodowlach bydła mlecznego. W tym celu opracowano już szereg środków, głównie skoncentrowanych na związku pomiędzy żywieniem krów a metanem.

Mniej wiadomo o związku między hodowlą a metanem, a to może być bardzo interesująca strategia – podkreśla badaczka Yvette De Haas.

Poziom emisji metanu przez krowy jest dziedziczny?

Wcześniejsze badania oparte na pomiarach w 15 gospodarstwach wykazały, że jest w tym ważny składnik genetyczny. Pierwsza analiza naukowców wykazała dziedziczność emisji metanu na poziomie około 20%, co – jak sugerują – z pewnością oferuje potencjał na przyszłość w zakresie redukcji emisji metanu poprzez selektywną hodowlę.


Sondy zostaną zainstalowane na 100 mlecznych fermach. Jak będą dokonywać pomiarów?

W ciągu najbliższych miesięcy sondy-sniffery instalowane będą na 100 farmach. Aby uzyskać dobry ogólny obraz ważne jest, aby informacje pozyskiwane były od dużej liczby pojedynczych zwierząt. Tak więc dokonywane na 100 mlecznych fermach pomiary pozwolą na uzyskanie informacji o ponad 10 000 krów. Rodowód i DNA tych krów rasy holsztyńskiej są znane dzięki genotypom. Wszystkie pomiary odbywają się w robocie udojowym, co umożliwia zbieranie informacji o każdej krowie indywidualnie podczas doju.W praktyce oznacza to, że przy trzech udojach dziennie, 365 dni w roku, pozyskane zostanie około 1000 pomiarów na krowę rocznie. Pomiary nie będą przeprowadzane od krów w okresie zasuszenia. Ponieważ w każdym gospodarstwie pomiary wykonywane będą przez długi czas, pozwoli to nie tylko na dostęp do bardzo dużej ilości danych, ale także na uzyskanie obrazu różnic spowodowanych takimi czynnikami, jak warunki pogodowe czy zmiany żywienia w ciągu roku oraz pory roku.

Na razie wszystkie dane są gromadzone na uczestniczących farmach i przesyłane bezpośrednio do centralnej chmury. Opracowywana jest też specjalna aplikacja, dzięki której hodowcy będą mogli wizualizować swoje pomiary w aplikacji, a także dzielić się z badaczami informacjami. Na przykład, będą mogli zgłaszać, że zaczęli żywić swoje krowy inną paszą lub rozpoczęli wypas.

W krótkim okresie badania będą koncentrować się głównie na zbieraniu właściwych informacji. Kolejnym krokiem będzie analiza, która pozwoli na wypracowanie wiarygodnej wartości hodowlanej dla metanu.

Beata Dąbrowska
Źródło: Thedairysite.com
Zdjęcia: Beata Dąbrowska

25. maj 2024 03:44