StoryEditor

Ubezpieczenie krów od stresu cieplnego?

Monitoring rejestrujący ryzyko narażenia krów na stres cieplny to nowość, która pozwoli producentom mleka na całym świecie finansowo zabezpieczyć się przed stratami produkcyjnymi spowodowanymi stresem cieplnym.

26.06.2022., 00:00h

Technologia Heat Stress Protect - na czym polega i jak działa?

Opracowana w Europie koncepcja „Heat Stress Protect” jest pierwszym w historii produktem ubezpieczenia klimatycznego zaprojektowanym, aby pomóc hodowcom bydła mlecznego w ograniczeniu strat ekonomicznych – w tym produkcji i jakości mleka, wydajności reprodukcyjnej, zdrowia krów, energii i pracy – spowodowanych ekstremalnym stresem cieplnym.

Technologia Heat Stress Protect może być używana jako samodzielna usługa lub może zostać wbudowana w istniejące oprogramowanie do monitorowania zwierząt. Automatycznie pobiera ona dane z lokalnych serwisów pogodowych. Obliczenia oparte na lokalnym indeksie temperatury i wilgotności (THI) oraz indeksie strat ekonomicznych określają, kiedy wypłaty dla gospodarstw są uzasadnione.

System alarmuje rolników, gdy spełnione są warunki do otrzymania rekompensaty na koniec roku. Oferuje on również dodatkowe funkcje, które pozwalają rolnikom przewidzieć stres cieplny, odpowiednio nim zarządzać i zmierzyć zdolności adaptacyjne swojego stada.

Usługa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga udziału doradców ani osób badających roszczenia. Wszystko jest przejrzyste, ponieważ opiera się na danych i indeksach. Wypłaty są dokonywane automatycznie na koniec sezonu.

Stado ponad 50 000 krów mlecznych monitorowane przez Heat Stress Protect

Od swojego debiutu w zeszłym roku, Heat Stress Protect został już wbudowany w system monitorowania stada Farmlife®, dzięki czemu monitoruje warunki stresu cieplnego dla ponad 50 000 krów mlecznych we Francji. Wprowadzenie na rynek amerykański jest spodziewane w tym roku, a docelowo planowane jest wprowadzenie go na całym świecie.

Projekt komercyjny jest wspólnym przedsięwzięciem globalnej firmy reasekuracyjnej SCOR, francuskiej firmy ITK zajmującej się rolnictwem cyfrowym oraz firmy Skyline Partners, specjalizującej się w ubezpieczeniach parametrycznych.

Artur Puławski
Zdjęcie: Archiwum

14. lipiec 2024 13:37