StoryEditor

Uważaj na pokrewieństwo wśród krów!

Chów wsobny osłabia wydajność krów mlecznych. Negatywny wpływ jest tym wyższy im bliższy jest poziom spokrewnienia.

01.06.2020., 00:00h

Kontroluj inbred w swoim stadzie

Żaden z hodowców nie ma w głowie wszystkich rodowodów swoich krów. Warto jednak wiedzieć jak najwięcej o swoim stadzie, ponieważ kojarzenie osobników w pokrewieństwie (inbred) może skutkować spadkiem wydajności przez cały okres użytkowania. Do tego wzrasta prawdopodobieństwo ujawnienia negatywnych, niepożądanych cech.

Czy spokrewnienie wpływa na wydajność mleczną krów?

Naukowcy Uniwersytetu w Wageningen (Niderlandy) sprawdzili jak różny stopień spokrewnienia wpływa na wydajność w następnym pokoleniu.

W tym celu przeanalizowali dane genetyczne 39 tys. krów rasy hf po pierwszej laktacji. Na podstawie danych rodowodowych obliczono współczynniki inbredu. Następnie analizowano, czy liczba i długość segmentów dziedziczonych ze strony matki i ojca mają negatywny wpływ i wywołują depresję inbredową. Na końcu podzielono wartość inbredu na „identyczny materiał genetyczny pierwszy raz łączący się w potomstwie” lub „identyczny materiał genetyczny wystąpił już przynajmniej u jednego przodka”.

Wydajność mleczna u krów zinbredowanych spada – im więcej identycznych fragmentów DNA dziedziczy krowa od swoich rodziców, tym większy jest spadek wydajności mlecznej. Naukowcy udowodnili, że krowa która ma więcej niż 1% identycznych fragmentów DNA produkuje 36,6 kg mleka mniej w 305 dniowej laktacji. Do tego pokazano, że spadek wydajności jest podwójnie silny, jeżeli identyczna pula genetyczna spotkała się pierwszy raz od strony ojca i matki. Dlatego dobierając pary do kojarzeń należy zawsze kontrolować poziom pokrewieństwa; pomogą w tym programy komputerowe i badania genetyczne.

Im więcej identycznych fragmentów DNA ze strony matki i ojca będzie odziedziczone, tym niższej wydajności mlecznej możemy się spodziewać.
  • Im więcej identycznych fragmentów DNA ze strony matki i ojca będzie odziedziczone, tym niższej wydajności mlecznej możemy się spodziewać.
 
 
Źródło: Doekes et al., 2019
Zdjęcia: Archiwum
26. maj 2024 13:41