StoryEditor

365-dniowy rozkład jazdy na pastwisku

Pastwisko, w zależności od warunków pogodowych, każdego roku wygląda inaczej. Jednak pewne punkty, zasady i czynności są niezmienne. Co i kiedy należy wykonywać, aby nasze pastwisko było zawsze zadbane?

01.12.2020., 00:00h

Prace na pastwisku w styczniu, lutym, marcu:

 • Skontrolować zapas paszy, zaplanować sezon pastwiskowy
 • Poddać analizie próbki gleby i gnojowicy
 • Skontrolować stan nawierzchni pastwiska (kretowiska, ślady dzików, zachwaszczenia
 • Skontrolować odpływy wody i strukturę gleby
 • Pierwsze nawożenie
 • Pielęgnacja łysin (bronowanie, walcowanie, podsiewanie)
 • Przygotować drogi, sprawdzić stan ogrodzeń i poideł

Prace na pastwisku w kwietniu, maju i czerwcu

 • Największy wzrost – najlepsza jakość trawy
 • Raz w tygodniu mierzyć wzrost trawy
 • Wcześnie rozpocząć pastwiskowanie, które wspomaga rozkrzewianie (zacząć od wypasu półdniowego, stopniowo przejść na całodniowy)
 • Przeprowadzić zabiegi przeciw pasożytom
 • Pierwszy i drugi pokos przeznaczyć na sianokiszonkę
 • Drugie nawożenie

Prace na pastwisku w lipcu, sierpniu i wrześniu

 • Wzrost trawy spada – dopasować obłożenie pastwiska, a więc zmniejszyć obsadę lub zwiększyć częstość rotacji
 • Raz w tygodniu kontrolować wzrost trawy
 • Krótkoterminowy (zależny od opadów) wzrost zysków i jakości
 • Większe ryzyko pojawienia się rdzy
 • Spadek smakowitości i strawności
 • Pielęgnacja – dokaszanie niedojadów, dosiewanie, bronowanie

Prace na pastwisku w październiku, listopadzie i grudniu

 • Spada wzrost trawy, zawartość suchej masy oraz smakowitość
 • Rozpocząć wypas półdniowy
 • Rozpocząć rotację jesienną – ostatni wypas w roku na każdej powierzchni
 • Kontrola łysin, późne dosiewanie w zależności od opadów
 • Przed wprowadzeniem zwierząt do obór, ponownie odrobaczyć
 • Ostatnie koszenie na sianokiszonkę
 • Ostatnie nawożenie, ewentualnie rozlanie gnojowicy
 • Zdemontować płoty i poidła, skontrolować odpływ wody
Zdjęcie: Unsplash
28. maj 2024 01:45