StoryEditor

Czy warto wydłużać okres międzywycieleniowy?

Jak długo po porodzie czekać z unasiennieniem? Wystarczy 60, 80, czy może jednak 120 dni? Nie ma reguły – czas odpoczynku powinien być ustalany indywidualnie w gospodarstwie, a wpływa na niego wiele czynników.

21.10.2019., 00:00h

Czy wydłużać okres międzyciążowy?

Argumenty za:
 • Większa wytrwałość laktacyjna
 • Wyższa wydajność w laktacji
 • Wydłużony czas użytkowania zwierząt i wyższa dzienna wydajność życiowa
 • Lepsze wyniki rozrodczości (niższe koszty)
 • Mniej ingerencji hormonalnych w rozród
 • Skuteczniejsze wyleczenie chorób okołoporodowych (np. zatrzymania łożyska)
 • Niższa wydajność w momencie zasuszani
 • Mniej fizjologicznych momentów krytycznych, mniej wycieleń w całym okresie użytkowania,
 • Mniej cieląt (dotyczy rasy hf
 • Jałówki mają więcej czasu na zakończenie wzrostu.
 
Argumenty przeciw:
 • Gorsze wykorzystanie paszy (wyższe koszty)
 • Podwyższone ryzyko otłuszczenia, i w konsekwencji późniejszych zaburzeń przemiany materii
 • Podwyższone ryzyko brakowań – skrócony całkowity czas użytkowania
 • Ryzyko niedostatecznego rozpoznaniu rui i nieudanych unasienień,
 • Krzyżówki – ekonomiczne straty przez mniejszą liczbę cieląt.
Zdjęcie: Unsplash
26. maj 2024 14:16