StoryEditor

Jak ograniczyć ilość pasożytów na pastwisku?

Stopień obciążenia pasożytami zwierząt na pastwisku zależy od intensywności jego użytkowania. 

28.06.2022., 00:00h

Mniej pasożytów na pastwisku

Najpewniejsze są świeżo zasiane łąki, które w poprzednim roku były wyłącznie koszone, bez użytkowania pastwiskowego. Bezpieczne są również pastwiska, które w poprzednim sezonie, które w poprzednim sezonie nie były użytkowane przez bydło. Największe ryzyko dla zwierząt jest wówczas, gdy pastwisko spasane przez bydło, nigdy nie było koszone. 

  • Zwiększone ryzyko zarażenia pasożytami występuje wówczas gdy:
  • Od sierpnia roku poprzedniego na pastwisku przebywały konie (niewrażliwe na pasożyty bydlęce).
  • Zakażone pastwiska w pierwszej połowie roku ponownie są użytkowane (formy przetrwałe).
  • świeżo ścięta trawa jest natychmiast transportowana, a użytek jest spasany (pasożyty są odporne na proces przygotowywania kiszonki).
  • Zakażone pastwiska są po zimie ponownie użytkowane.
  • Obciążone pasożytami pastwisko było spasane bydłem i bezpośrednio po tym koszone. 

Zadziała systematyczność

Najlepsze informacje na temat obciążenia pasożytami w stadzie daje regularne badanie kału. Na podstawie wyników można oszacować stopień zakażenia pastwiska larwami pasożytów. Celem zrównoważonego programu odrobaczania jest utrzymanie kontaminacji pastwiska na jak najniższym poziomie. Jak to zrobić?

  • Wypas bydła tylko na pewnych pastwiskach
  • Zmiana pastwiska po 3 tygodniach w okresie wiosennym oraz co 2 tygodnie latem.
  • Ponowne korzystanie z pastwiska po 3 miesięcznym okresie spoczynku
-mw, so
Zdjęcie: Andrzej Rutkowski
22. lipiec 2024 14:23