StoryEditor

Jak skutecznie zwalczyć muchy w gospodarstwie mlecznym?

Wraz ze wzrostem temperatury w lecie, wzrasta również liczba much i problemy zdrowotne przez nie wywoływane. Warto wraz z lekarzem weterynarii opracować sezonowy program zwalczania much w gospodarstwach.

14.06.2022., 00:00h

Zwalczanie much w gospodarstwie mlecznym jest procesem ciągłym

Chociaż eliminacja wszystkich obszarów lęgowych jest naprawdę niewykonalna, jednak zwalczanie larw jest proaktywnym środkiem zapobiegawczym, dzięki któremu dorosłe muchy nie będą składać jaj i ponownie się rozmnażać. Niestety – zwalczanie zarówno larw, jak i osobników dorosłych jest procesem ciągłym i nigdy się nie kończy. Rutynowe opryski pomogą utrzymać liczbę much na niskim poziomie w ograniczonych przestrzeniach, ale równie ważne jest zarządzanie odpadami na zewnątrz. Obornik musi być regularnie i często usuwany, podobnie jak rozkładające się śmieci i kiszonki. Należy też zwrócić uwagę na wysoką trawę wokół budynków, miejsca składowania obornika, a nawet pobliskie obszary zalesione.

Jak skutecznie zwalczać muchy w gospodarstwie mlecznym? Oto 4 najważniejsze etapy

Czteroetapowy plan – zwalczanie much wymaga zintegrowanego planu zarządzania, który obejmuje:

1. Inspekcję – identyfikacja rodzaju muchy lub much, które dominują w stadzie mlecznym, w oborach cieląt i kojcach jałówek.

2. Działania sanitarne – codzienny i cotygodniowy wysiłek w celu utrzymania obiektu w jak największej czystości, aby ograniczyć miejsca lęgowe.

3. Monitorowanie – rutynowe inspekcje w celu sprawdzenia populacji much, aby określić, czy program sanitarny i leczniczy działa.

4. Leczenie – właściwy produkt we właściwy sposób w stosunku do właściwej muchy. Program leczenia powinien obejmować larwicydy stosowane w połączeniu ze środkami dla dorosłych osobników, które będą działać na wiele stadiów rozwojowych.

Nie zwalczaj jedynie dorosłych osobników - to zaledwie niewielki procent całej populacji much

Jeśli zwalczamy tylko dorosłe muchy, nigdy nie ograniczymy populacji much. Dzieje się tak dlatego, że osobniki dorosłe stanowią zaledwie 20% cyklu życiowego muchy. Jeśli więc zwalczasz tylko dorosłe osobniki, larwy będą nadal dojrzewać i przyczyniać się do powstawania problemu.

Artur Puławski
Zdjęcie: Pixabay

29. maj 2024 20:23