StoryEditor

Jakie czynniki sprzyjają występowaniu ciąż mnogich u krów?

Naukowo udowodniono, że u krów rasy HF ryzyko ciąż bliźniaczych jest większe (wynosi około 6%). Ponad 95% jest wynikiem mnogich owulacji. Jakie są inne czynniki ryzyka występowania ciąż mnogich u krów?
11.10.2019., 00:00h

Do czynników ryzyka występowania ciąż mnogich u krów można zaliczyć:

 1. Liczbę przebytych ciąż:
  Prawdopodobieństwo ciąży bliźniaczej wzrasta w kolejnych ciążach, od 1% do 10% w kolejnych ciążach.

 2. Wydajność mleczną:
  U krów, które produkują 40 kg mleka dziennie w ciągu 14 dni przed wystąpieniem naturalnej rui, owulacja mnoga występuje z częstością ponad 30%. Jeśli wydajność dzienna jest niższa niż 40 kg dziennie, prawdopodobieństwo podwójnych owulacji spada poniżej 10%.

 3. Niski poziom koncentracji progesteronu (osłabienie funkcji ciała żółtego):
  Naukowcy są zgodni, że przy wysokiej wydajności mlecznej, co równa się wysokiemu pobraniu paszy, wątroba zużywa zbyt duże ilości progesteronu.

 4. Nieprawidłowe cykle:
  38% krów, u których wystąpiły cykle bezowulacyjne, kolejne - prawidłowe - są z podwójną liczba owulujących komórek jajowych. U krów z normalnym cyklem ten odsetek wynosi 16%. Aby krowy miały prawidłowe, owulacyjne cykle, powinny być utrzymywane bezstresowo (szczególnie należy zwrócić uwagę na przegrzewanie się, nadmierną obsadę, ujemny bilans energetyczny).

 5. Synchronizacja owulacji:
  nie jest prawdą, że programy hormonalne wspierające rozród zwiększają prawdopodobieństwo ciąż mnogich. Często zdarza się, że krowa z zaburzeniami hormonalnymi (cykle bezowulacyjne, zaburzenia ciałka żółtego), która wchodzi w program wspomagania  płodności, jest już na starcie w grupie ryzyka ciąży mnogiej. Dla tej grupy krów zaleca się podwójny Ovsynch. Przy zwykłym Ovsynch dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej, która została wyprodukowana przy niedoborach progesteronu i zachodzi wówczas ryzyko podwójnej owulacji.

 6. Predyspozycje:
  Niektóre linie genetyczne są szczególnie predysponowane do ciąż mnogich.

Usunięcie jednego płodu - czy to możliwe?

Skro więc ciąże mnogie obarczone są tak dużym ryzykiem, lepiej po stwierdzeniu takiego przypadku, mechanicznie usunąć jeden z płodów? Lekarze weterynarii ostrzegają, że jest to duzy błąd i żadne rozwiązanie, , a wręcz zabieg ten może prowadzić do trwałego uszkodzenia narządów rodnych i w konsekwencji do całkowitej niepłodności. Ponowne zacielenie takiej krowy może być wówczas bardzo trudne (czasem wręcz nie możliwe), a ryzyko podwójnej ciąży jeszcze wyższe niż poprzednio.

Źródło: Fricke, 2015; Hardesty, 2016

Zdjęcie: Archiwum

28. maj 2024 04:59