StoryEditor

Kiedy zwiększenie obsady w oborze jest opłacalne?

Zwiększanie gęstości obsady rzadko kiedy ma sens. Prognoza cen mleka na rok 2022 napawa optymizmem i zwiększa pokusę, by wyciągnąć maksymalne korzyści z wysokiej zapłaty za mleko.
19.04.2022., 00:00h

Kiedy zwiększanie obsady ma sens?

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie na Florydzie wykazały, że to właśnie cena mleka i paszy decyduje o opłacalności gęstości obsady. Ale... tylko wtedy, gdy cena mleka jest wysoka, a koszty paszy niskie, wyższa obsada ma sens. Niestety, prognozy dotyczące cen paszy na rok 2022 są podobne do cen mleka – wysokie.

Jak jest idealna obsada w oborze?

Idealna obsada zwierząt przedstawiona w badaniach amerykańskich naukowców wynosiła około 120% (120 krów na 100 legowisk); większa oznacza obniżenie dobrostanu zwierząt. Krowy, mając swobodny dostęp do legowisk, spędzają w pozycji leżącej od 10 do 14 godzin dziennie. Badania wykazały, że im wyższa obsada, tym krótszy czas leżenia, krótszy czas przeżuwania i większy stres. A im więcej krowa leży, tym więcej mleka produkuje – w jednym z opracowań stwierdzono, że wydłużenie czasu leżenia o 1 h spowodowało wzrost produkcji mleka o 1,7 kg.

Duże zagęszczenie w okresie przejściowym ma same niekorzystne następstwa

Również tłok przy stole paszowym i poidle nie wychodzi krowom na dobre – spada pobranie s.m., a każde 0,5 kg suchej masy mniej obniża produkcję mleka o 1 kg. Im więcej krów, tym dłuższy również czas doju i czekania w poczekalni. A spędzanie ponad 4 godzin dziennie bez dostępu do paszy i wody ma znaczący wpływ na pobranie suchej masy.
Szczególnie groźne jest nadmierne zagęszczenie krów w okresie przejściowym. Ma ono duży wpływ na wydajność krów w nadchodzącej laktacji. W tej grupie wręcz należy ograniczyć zagęszczenie stada – do 80% (80 krów na 100 legowisk), co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób krów w okresie przejściowym i zwiększyć produkcję mleka. Zwiększenie obsady nawet o 10% może obniżyć wydajność mleczną o ponad 0,7 kg dziennie w następnej laktacji.
 
Artur Puławski
fot. Beata Dąbrowska
28. maj 2024 01:44