StoryEditor

Znając naturalne zachowania krów, ułatwisz sobie z nimi pracę

Kto rozumie zachowanie zwierząt, może nie tylko polepszać wydajność mleczną, ale również ułatwić sobie codzienną pracę. Na co zwrócić uwagę?

06.12.2020., 00:00h

Warto poznać naturalne zachowania krów

Krowy inaczej niż ludzie postrzegają świat. To może być powodem codziennych problemów. Presja czasu i wydajności może całkowicie zaburzyć harmonijną współpracę. Kto zna typowe schematy zachowania krów, ma znacznie łatwiej w codziennej pracy. Panuje tu zasada: im bardziej rutynowe jest postępowanie człowieka w stosunku do zwierząt, tym łatwiej można przewidzieć pewne sytuacje.
 
Przykład: Krowa, która dobrze zna halę, nagle nie chce wejść na stanowisko udojowe. Dojarz reaguje niezrozumieniem na zachowania zwierzęcia. A może to świadczyć o tym, że akurat tego dnia dla krowy coś się zmieniło. Być może są to jakieś nieznajome, nowe dźwięki, których dojarz w ogóle nie słyszy. Krowa jednak reaguje poddenerwowaniem, ponieważ słuch bydła jest o wiele wrażliwszy niż u ludzi. Przykładowo – krowy słyszą częstotliwości w przedziale 20 d0 35.000 Hz, a więc słyszą dźwięki, których człowiek nigdy nie usłyszy.

Co możemy zrobić, aby nie stresować krów?

  • Rutyna pracy – wykorzystajmy fakt, że krowy są zwierzętami lubiącymi przyzwyczajenia. Rutyna pracy w dni powszednie jest dla krów łatwa do przewidzenia i dlatego nie wywołuje stresu. Jeżeli codzienne aktywności – dój, ścielenie powtarzają się spokojnie, krowy są bardziej zrelaksowane.

  • Powoli – przy podganianiu krów do hali udojowej pamiętajmy, że krowy w porównaniu z człowiekiem chodzą wolniej – około 3 – 4 km/h. Ważne, by miały one możliwość poruszania się we własnym tempie. Zabiega to też chorobom racic.

  • Zachowaj odstęp – każde zwierzę ma własną strefę bezpieczeństwa, w której się dobrze czuje. Oznacza to, że krowy zbliżają się do innych członków stada, tylko na bezpieczną odległość. Należy o tym szczególnie pamiętać podczas przepędów do hali udojowej oraz w poczekalni. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do człowieka. Tu strefa bezpieczeństwa może być zupełnie inna niż w stosunku do członków stada. Pozwólmy zatem, by krowy same regulowały odległość od ludzi.


Stres redukuje wydajność mleczną krów

Spokojne obchodzenie się ze zwierzętami przekłada się pozytywnie i wydajność, i na zdrowie krów. Badania naukowe potwierdzają, że istnieje istotny związek pomiędzy stresem, a chorobami (szczególnie racic) i wydajnością mleczną. Zestresowane krowy produkują nawet do 19% mleka mniej. W wielu gospodarstwach, które postawiły na spokojną, bezstresową pracę ze zwierzętami, zauważono wzrost wydajności mlecznej o 5%. Kontrolowany poziom stresu w pracy to nie tylko mniej stresu dla zwierząt, ale i przełożenie na bezpieczniejszą pracę ludzi.

Aby osiągnąć wspomniane cele – stres na stosunkowo niskim i kontrolowanym poziomie, wszyscy pracownicy powinni rozumieć zachowanie krów oraz ich sposób postrzegania świata. Wg tych wytycznych trzeba zdefiniować zasady obchodzenia się ze zwierzętami i przeszkolić pracowników w tej kwestii. Powinni oni też wymieniać się między sobą informacjami, by lepiej rozumieć trudne sytuacje.
29. maj 2024 20:25