StoryEditor

Ciało obce w żwaczu - jak sobie z nim poradzić?

Bydło pobiera paszę mało selektywnie, rzadko cokolwiek wypluwając, dlatego  tak łatwo gwoździe, kawałki drutu, sznurek itp. przedostają się do przedżołądków, prowadząc do ich uszkodzenia. Pomimo  dbałości  o czystość pasz, nie zawsze udaje nam się ustrzec zwierzęta przed połknięciem ciał obcych. A przypadkom tym szczególnie służy sezon pastwiskowy.

10.12.2018., 00:00h

Jak objawia się połknięcie ciała obcego przez krowę?

Na skutek intensywnej motoryki żwacza może zdarzyć się, że metalowe ciało obce przebije jego ścianę i umiejscowi się w innych miejscach organizmu, nie rzadko prowadząc do śmierci zwierzęcia.

Objawy połknięcia ciała obcego przez bydło najwyraźniejsze są w ciągu dwóch dni od połknięcia i charakteryzują się:

  1. zaprzestaniem jedzenia i przeżuwania,
  2. możliwymi lekkimi wzdęciami,
  3. spadkiem wydajności,
  4. wygięciem grzbietu,
  5. niechęcią do poruszania się,
  6. opadnięciem powłok brzucha,
  7. podwyższoną temperaturą
  8. (39,5–40 st. C),
  9. cichym postękiwaniem.


Bardzo trudne powikłania

Połknięcie metalowych elementów lub innych ciał obcych niesie za sobą ryzyko ogromnych powikłań chorobowych. Należą do nich ropnie w czepcu, wątrobie, śledzionie, zaburzenia nerwu błędnego, zapalenie otrzewnej, osierdzia, wsierdzia, opłucnej czy przepuklina przeponowa. Jak zatem wygląda profilaktyka i leczenie chorób spowodowanych połknięciem ciała stałego przez krowy?


Beata Dąbrowska

Spodobał Ci się ten artykuł? Dalszą część przeczytasz na stronie Tygodnika Poradnika Rolniczego

28. maj 2024 00:33