StoryEditor

Dodatkowa iniekcja PGF2α zwiększa skuteczność inseminacji

Dwie iniekcje prostaglandyny w odstępie 24 godzin dają lepsze wyniki inseminacji i większy zysk w ramach programu OvSynch.

08.05.2022., 00:00h

Dwukrotne podanie PGF2α daje lepsze rezultaty od jednorazowego zastrzyku

Aby szybciej zacielić krowy po zakończeniu dobrowolnego okresu spoczynku, można zastosować program OvSynch (dzień 0: GnRH, dzień 7: PGF2α, dzień 9: GnRH). Jednak w tym programie nie zawsze ciałko żółte ulega luteolizie (rozpadowi) po podaniu dawki PG, a niepełna luteoliza zmniejsza skuteczność inseminacji. Aby zwiększyć odsetek krów z całkowitą regresją ciałka żółtego, zaleca się podanie drugiego zastrzyku PG po 24 godzinach od podania pierwszego. Taka procedura obiecuje lepszy wynik inseminacji, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami pracy i leków.

Naukowcy z uniwersytetu w Berlinie opracowali model symulacyjny, aby oszacować ekonomiczne efekty dodatkowej iniekcji PGF2α podczas procedury OvSynch. W pierwszym etapie oceniono dane od niemal 10 tys. krów. Wykazano, że dodatkowe podanie PG w 8. dniu OvSynch zwiększyło skuteczność inseminacji o 5,6%. Ten wynik był skorelowany w modelu z wartością ciąży.

Podwójny zastrzyk prostaglandyny jest bardziej opłacalny

Parametr ten pozwala przewidzieć wielkość przepływów finansowych, jakich należy oczekiwać od każdej cielnej krowy. Średni koszt ciąży wyniósł 252 € (zakres od 42 € do 623 €). W modelu symulacyjnym po przeprowadzeniu różnych scenariuszy, obliczono, że druga dawka PGF2α w 8. dniu bardziej się opłaca (7,76 €/krowę) w porównaniu do pojedynczej dawki PGF2α w 7. dniu. Dla krów pierwiastek zysk był nieco niższy (1,99 €/krowę).

Mimo dodatkowych kosztów hormonów/pracy, dodatkowa iniekcja PG w ramach OvSynch w 8. dniu w 95% przypadków poprawia płodność i dlatego jest opłacalna.

Źródło: Borchardt i in. 2021
fot. Andrzej Rutkowski

13. czerwiec 2024 15:14