StoryEditor

Ile wody do TMR-u?

Woda w TMR-ze ma dużo zalet i jest jego niezbędnym składnikiem, ale tylko w pewnych granicach!
23.10.2021., 00:00h

Woda zapobiega selekcjonowaniu paszy

Im mniej krowy selekcjonują dawkę, tym lepiej i bardziej równomiernie pobierają wszystkie składniki pokarmowe. Dodatek wody do mieszanki TMR utrudnia selekcjonowanie, a więc spełnia swoją rolę. Jednak dodatek wody ma pewne ograniczenia.

W jednym z gospodarstw utrzymujących bydło mleczne (wydajność około 12 tys. kg mleka, 4% tłuszczu, 3,6% białka) zwierzętom zadawano TMR w dwóch grupach doświadczalnych, każda liczyła 160 krów. Różnica w żywieniu polegała na różnym udziale suchej masy – 34% w grupie doświadczalnej i 40% – w grupie kontrolnej.

Krowy, które otrzymały paszę z dodatkiem wody, w trakcie 70-dniowego eksperymentu zjadały o 1 kg suchej masy więcej w ciągu dnia, jednak przeżuwały 30 minut krócej w porównaniu z grupą drugą. W grupie eksperymentalnej statystycznie wyższa była zawartość błonnika w odchodach w porównaniu z grupą kontrolną (51,4% aNDFom vs. 49,7% aNDFom). Mleko skorygowane energetycznie nie różniło się między grupami doświadczalnymi.

Cel: 38% suchej masy w dawce pokarmowej!

Naukowcy podpowiadają, żeby wybrać złoty środek i nie obniżać zbytnio zawartości suchej masy TMR-u. Dodatek wody w dawce obniża strawność włókna oraz przyspiesza pasaż, z drugiej jednak strony utrudnia selekcję paszy, co może pozytywnie wpłynąć na zdrowie zwierząt. Ale! Wcale nie oznacza to automatycznego zwiększenia wydajności i wzrostu ilości składników pokarmowych w mleku.

Anne Bool, Wyższa Szkoła Rolnicza Osnabrück
Zdjęcia: Archiwum

29. maj 2024 13:32